• نظام تامین کنندگان در شهرداری
   نظام تامین کنندگان در شهرداری

   روش های انتخاب تامین کنندگان مدل ها یا روش هایی هستند که برای اجرای فرایند انتخاب مورد استفاده قرار می گیرند.

   روشهای انتخاب شده در طول این فرایند تاثیر زیادی بر نتیجه انتخاب دارند. بسیار اهمیت دارد که بدانیم چه روشی در چه دامنه ای بهترین کاربرد را دارد.

   روشهای مشهور مختلفی برای این کار توسعه داده شده و طبقه بندی شده است .

   برخی از این روش ها محبوب ترین روش در طول سالیان متمادی بوده اند، در خالی که برخی دیگر به تازگی ایجاد شده اند.

   معمولا زمانی که یک شرکت تصمیم می گیرد که یک روش انتخاب تامین کنندگان را انتخاب کرده و یا توسعه دهد، نتیجه ترکیبی از روش های مختلف موجود است که منطبق بر نیازهای ان شرکت ایجاد می شود.

   بنابراین، شناخت روش های مختلف و نه تنها یک روش حائز اهمیت است تا از کاربردهای هر یک در حوزه های مختلف اگاهی بیابیم.

   روش های مختلفی در پیشینه انتخاب تامین کنندگان دیده می شود، از ان جمله روش های مبتنی بر مدل های وزن دهی خطی می باشند که در ان ها به ازای معیارهای مختلف به تامین کنندگان وزن داده می شود و سپس با ترکیب این ورن ها، هر تامین کننده امتیاز کلی به دست می اورد که با مقایسه این امتیازها، مناسب ترین تامین کننده انتخاب می شود. این مدل که بر اساس طبقه بندی معیارها عمل می کند، روش ساده ای بوده ولی سریعترین، ساده ترین، و کم هزینه ترین پیاده سازی به حساب می اید. با این حال بسیار متکی به نیروی انسانی بوده و روش غیر دقیقی به حساب می اید.

   مدل نقطه وزن دار نیز به سادگی پیاده سازی می شود و در مساله بهینه سازی تصمیم گیری مبتنی بر تامین کنندگان بسیار انعطاف پذیر و نسبتا کارا است. این روش نسبت به روش طبقه بندی، هزینه بر بوده ولی با وجود این که باز متکی به نیروی انسانی خریدار است، هدف گرا تر است.
   انتخاب تامین کنندگان

   روشهای هزینه تمام شده، تلاش می کنند تا با تعریف مقدار عددی برای همه معیارهای مرتبط با هزینه ها، به انتخاب تامین کننده بپردازند. این روش شامل روش های ضریب هزینه (Cost Ratio) و هزینه تمام شده مالکیت (TCO) می باشد. روش ضریب هزینه، بسیار انعطاف پذیر است. روش پیچیده ای بوده و لازم است به همراه ان سیستم حسابداری هزینه نیزتوسعه داده شود. روش هزینه تمام شده دقیق تر است ولی بسیار پیچیده تر بوده و زمان و دانش بیشتری نیاز دارد.

   مدل های برنامه نویسی ریاضی اغلب تنها معیارهای عددی را در نظر می گیرند، از این روش ها می توان به تحلیل اجزای اصلی  (PCA) و شبکه عصبی مصنوعی (ANN) اشاره نمود. بر اساس، روش PCA، دارای این مزیت است که قابلیت مدیریت کردن چندین معیار متضاد را دارد. مدل ANN در زمان وهزینه صرفه جویی می کند. ضعف این مدل در این است که نیاز به نرم افزار اختصاصی داشته و نیروی انسانی متخصص این روش را لازم دارد. در طول سال های اخیر طبقه بندی های جدیدی برای مساله انتخاب تامین کنندگان به وجود امده است.

   بر اساس، روش منطق فازی، به ارزیابی کارایی تامین کنندگان می پردازد. این روش به تصمیم گیرنده کمک می کند تا مناسب ترین میزان سفارش از تامین کنندگان مختلف را بیابد. روش دیگر فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است، یک روش تصمیم گیری برای اولویت دهی به گزینه ها، زمانی که چندین معیار مورد نظر است که به تصمیم گیرنده این امکان را می دهد که مسائل پیچیده تصمیم گیری را به صورت سلسله مراتب مدل نماید.

   استدلال موردی (CBR) روش دیگری برای مساله انتخاب تامین کنندگان ارائه می دهد که در ان از پایگاه دانش برای نگهداری سابقه ای از مسائل قبلی و اطلاعات تامین کنندگان استفاده شده و با تطبیق مساله جدید و مسائل قبلی، از راه حل های پیشین برای حل مساله جدید استفاده می شود

    

    

   شیوه نامه تشکیل بانک اطلاعاتی و ارجاع کار به تأمین کنندگان شهرداری مشهد

    

    

    

   فهرست عناوین

   عنوان                                                                                                                                                                                             صفحه

   مقدمه  ............................................................................................................................................................................................................................... 4

   فصل اول : کلیات

   ماده 1 : هدف ................................................................................................................................................................................................................... 5  

   ماده 2 : دامنه کاربرد ...................................................................................................................................................................................................... 5

   ماده 3 : مسئولیت ها ...................................................................................................................................................................................................... 5

   ماده 4 : تعاریف و اصطلاحات ....................................................................................................................................................................................... 5

   ماده 5 : نحوه ثبت نام تأمین کنندگان ....................................................................................................................................................................... 6

   ماده 6 : کمیته تأیید صلاحیت  تأمین کنندگان ...................................................................................................................................................... 7

   ماده 7 : دبیرخانه کمیته تأیید صلاحیت .................................................................................................................................................................... 8

   فصل دوم : ضوابط و مقررات مربوط به تایید صلاحیت و توانسنجی فنی مشاوران

   ماده 8 : ضوابط و مقررات مربوط به بررسی و تأیید صلاحیت مشاوران............................................................................................................... 8

   ماده 9 : ضوابط و مقررات مربوط به بررسی و توانسنجی فنی مشاوران ............................................................................................................. 11 

   فصل سوم : ضوابط ومقررات مربوط به تایید صلاحیت و توانسنجی فنی پیمانکاران

   ماده 10 : ضوابط و مقررات مربوط به بررسی و تایید صلاحیت پیمانکاران....................................................................................................... 11       

   ماده 11 : ضوابط و مقررات مربوط به بررسی و توانسنجی فنی پیمانکاران....................................................................................................... 15

   فصل چهارم : ضوابط ومقررات مربوط به تایید صلاحیت فروشندگان کالا 

   ماده‌ 12 : ضوابط و مقررات مربوط به تایید صلاحیت فروشندگان کالا.............................................................................................................. 19

   فصل پنجم : ارجاع کار

   ماده13: ارجاع کار....................................................................................................................................................................................................... 12

   فصل ششم : ضوابط و اصول انضباطی

   ماده 14 : بررسی دعاوی حین اجرا ....................................................................................................................................................................... 22

   ماده 15 : بررسی تمهیدات انضباطی در صورت عدم رعایت مفاد این شیوه نامه .................................................................................. 23

   ماده 16 : بازنگری و ارزیابی مجدد ................................................................................................................................................................ 25

   پیوست ها و فرم ها

   پیوست شماره 1 : فرایند گردش کار سامانه های مرتبط با تأمین کنندگان .................................................................................................. 26

   پیوست شماره 2 : فرایند گردش کار تأیید صلاحیت  تأمین کنندگان ............................................................................................................ 27

   پیوست شماره 3 : جداول مربوط به گروه، تخصص و اعم شرح خدمات مشاوران حقوقی ........................................................................... 28

   پیوست شماره 4 : جداول مربوط به ظرفیت مجاز کاری مشاوران حقوقی ....................................................................................................... 34

   پیوست شماره 5 : جداول مربوط به ظرفیت مجاز کاری پیمانکاران .............................................................................................................. 35

   پیوست شماره 6 : گروه و تخصص فروشندگان کالا (صنوف) .................................................................................................... 37

   پیوست شماره 7 : فرم رضایت نامه تأمین کنندگان .......................................................................................................................................... 38

   پیوست شماره 8 : فرم خلاصه توانسنجی فنی .............................................................................................................................. 39

   پیوست شماره 9 : امتیاز پیشنهادی ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز ........................................................................................................... 39

   پیوست شماره 10 : قوانین و مقررات مربوط به تأمین کنندگان .................................................................................................................... 40

    

    

   مقدمه

    

          این شیوه نامه در راستای ابلاغ "سیاست‌های کلی نظام اداری" و نیز "سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی" از سوی مقام معظم رهبری خصوصاً بندهای 19 و 20 تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور، سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده با رویکرد ساماندهی و یکنواختی در فرآیند ثبت نام، تأیید صلاحیت و توانسنجی فنی تأمین کنندگان متقاضی به همکاری با شهرداری مشهد و ارجاع عادلانه کار تدوین شده است که انتظار می رود با اجرای صحیح آن، نتایج ذیل محقق گردد:

   -       ایجاد و تشکیل بانک اطلاعاتی تأمین کنندگان دارای صلاحیت

   -       توزیع  عادلانه کار  و تسهیم مناسب در ارجاع کار به تأمین کنندگان دارای صلاحیت

   -       شفاف سازی در فعالیتهای برون سپاری شهرداری مشهد

   -       افزایش سلامت و انضباط اداری

   -       افزایش رونق اقتصادی و کمک به پویایی آن

   -       جلوگیری از خسارتهای مادی و معنوی ناشی از انتخاب تأمین کننده نامناسب که منجر به تأخیر در پروژه ها و یا فسخ قراردادها و تحمیل ضررمالی و معنوی به شهرداری مشهد می گردد.

   -       افزایش اعتماد شهروندان از طریق ارائه خدمات شفاف تر، مطلوب تر و بهینه تر

   -       یکپارچه سازی سامانه های مرتبط

           بخش اول این شیوه نامه (تأیید صلاحیت تأمین کنندگان) به کلیه اقدامات قبل از ورود به مباحث مرتبط با موضوع پروژه و ارجاع کار پرداخته و صرفاً نحوه ثبت نام و چگونگی تأیید صلاحیت تأمین کنندگان متقاضی به همکاری با شهرداری مشهد به منظور کنترل و اعلام ظرفیت مجاز و آزاد کاری آنها و نیز ایجاد بانک اطلاعاتی و سطح بندی شده (لیست بلند و کوتاه) را شامل می شود.

           بخش دوم این شیوه نامه (توانسنجی فنی تأمین کنندگان) به کلیه اقدامات مربوط به ارجاع کار به تأمین کنندگان و مباحث مرتبط با موضوع پروژه که با رعایت اسناد و قوانین بالادستی (که عمدتاً برگرفته از قوانین و آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها و قانون برگزاری مناقصات و مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد می باشد) می پردازد.

           امید است این اقدام زمینه افزایش اعتماد سازی و تعامل سازنده بین مدیریت شهری و مجاورین و زائرین شهر بهشت را با همکاری تمامی زیر مجموعه های شهرداری مشهد فراهم سازد، تا یکی از بزرگترین دغدغه های شورای محترم اسلامی شهر مقدس مشهد که ایجاد محیط رقابتی سالم و عدالت در به کارگیری مناقصه گران توانمند و افزایش کارایی مناقصه ها می باشد، برطرف گردد.

    

    

    

    

    

    

               

   فصل اول :کلیات

   ماده 1 : هدف

          افزایش کارایی مناقصات و پیمان ها، اطمینان از کیفیت خدمات وکالاهای دریافتی، عدالت در بکارگیری تمام مناقصه گران توانمند، ایجاد محیط رقابتی، شفاف سازی و ایجاد وحدت رویه در ارزیابی و ارجاع کار تأمین کنندگان کالا و خدمات. 

   ماده 2 : دامنه کاربرد

         حیطه کاربرد این شیوه نامه کلیه حوزه های تابعه شهرداری مشهد اعم از سازمانها، مناطق، شرکتها، مدیریتهای خاص و همچنین تأمین کنندگان متقاضی همکاری با شهرداری مشهد می باشد بطوریکه در ارجاع کار تمام پروژه ها، قراردادها و طرح هایی که تمام یا بخشی از منابع مالی آن از‌ محل اعتبارات شهرداری مشهد تأمین شده باشد و یا توسط شهرداری مشهد مقدس اجرا شود.

   ماده 3 : مسئولیت‌ها

   3-1- مسئولیت اجرایی این آئین نامه با شهردار مشهد و تغییر در مفاد آن پس از پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای شهر قابل اجرا خواهد بود.

   3-2- مسئولیت ابلاغ تغییرات این شیوه نامه با شهردار مشهد و همچنین کنترل و رعایت اجرای صحیح مفاد این شیوه نامه در کلیه واحدهای اجرایی شهرداری مشهد بر عهده کمیته تأیید صلاحیت از طرف شهردار می باشد.

    

   ماده 4 : تعاریف و اصطلاحات

         تعریف اصطلاحات پیمان،‌کارفرما، رشته فعالیت، رتبه (پایه و گرید)،‌ ظرفیت مجاز، تعداد کار مجاز، فراخوان، پیمانکار،‌ مشاور،‌ ذینفعان، پروژه، ارزیابی، افراد کلیدی، انحصار، استیجاره، اجاره، خرید، استعلام بهاء،‌ ارجاع کار، برنامه زمانی کلی و برنامه زمانبندی تفصیلی، در مرتبه اول همان تعریفی است که در قوانین و مقررات مالی و معاملاتی شهرداریهای کلان شهرها آمده است، می باشد و در مرتبه دوم تعاریف احصاشده در سایر قوانین ملاک عمل خواهد بود.

   4-1- تأمین کننده کالا و خدمات: شخص حقوقی یا حقیقی اعم از پیمانکار، مشاور و فروشندگان کالا که طرف دوّم امضا کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. که در این شیوه نامه به اختصار "تأمین کننده" یا "تأمین کنندگان" نامیده می شود.

   4-2- گواهینامه صلاحیت: مدرکی که براساس مقررات این شیوه نامه و به ازای احراز شرایط لازم از سوی مراجع ذیصلاح برای فعالیت در چارچوب این شیوه نامه صادر و طی ترتیبات مقرر توسط مراجع مذکور اصلاح و تمدید می گردد.

   4-3- مجوز فعالیت فروشندگان: مدرکی یا سندی، مبنی بر داشتن صلاحیت فعالیت فروشندگی در یک یا چند زمینه کاری از انجمن ها، اصناف و یا  سازمان های مرتبط.

   4-4- مرجع ذیصلاح: ارگان هایی نظیر "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"، "اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی"، "شورای عالی انفورماتیک" و دیگر مراجع معتبری که در اجرای ماده 22 قانون برنامه و بودجه و همچنین مصوبات هیأت محترم وزیران مجوز صدور گواهینامه تشخیص صلاحیت تأمین کننده و دسته بندی آنها براساس تأمین کننده را دارند. سایر ارگان هایی نظیر اداره کل و وزارتخانه مرتبط با موضع گواهینامه که مورد تأیید کمیته تأیید صلاحیت قرار گرفته باشد نیز مرجع ذیصلاح شناخته خواهد شد. که در این شیوه نامه به اختصار"مرجع ذیصلاح" نامیده می شود.

   4-5- تأیید صلاحیت: فرآیندی است که طی آن توان عمومی و تخصصی تأمین کنندگان براساس این شیوه نامه، ارزیابی و تعیین می گردد.

   4-6- تأیید صلاحیت تأمین کنندگان: عبارت است از ارزیابی عمومی اولیه مشتمل بر مشخص شدن توان انجام تعهدات تأمین کنندگان که توسط کمیته و دبیرخانه تأیید صلاحیت انجام می شود.

   4-7- توانسنجی فنی تأمین کنندگان: فرآیندی است که درآن مشخصات، استانداردها، کارآیی، دوام و سایر ویژگی های فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده و دسته بندی می شوند.

   4-8- کمیته تأیید صلاحیت: کمیته ای متشکل از اعضا با شرح وظایف تعریف شده در ماده6 این شیوه نامه که به اختصار " کمیته" نامیده می شود.

   4-9- دبیرخانه کمیته تأیید صلاحیت: تیم کارشناسی مستقر در گروه کنترل پروژه و امور مشاوران و پیمانکاران مدیریت برنامه و بودجه، که مسئولیت امتیازدهی و سطح بندی تأمین کنندگان را مطابق با مفاد و ضوابط این شیوه نامه، به عهده دارد که به اختصار "دبیرخانه" نامیده می شود.

   4-10- معیارهای تأیید صلاحیت و توانسنجی فنی: ویژگی است برای سنجش توان عمومی، کیفی و فنی مناقصه گران.

   4-11- واحد اجرایی: حوزه هایی که مسئولیت اجرای فرآیند این شیوه نامه را دارند که شامل مناطق، سازمان ها، معاونت های ستادی مدیریت های خاص و شرکت های تابعه شهرداری مشهد مقدس می باشند.

   4-12- سامانه (بانک) تأمین کنندگان شهرداری مشهد: سامانه ای تحت وب می باشد که به آدرس http://vendor.mashhad.ir در دسترس قرار دارد.

   4-13- لیست سیاه تأمین کنندگان شهرداری مشهد: لیستی از مشخصات تأمین کنندگانی که به دلایل مختلف مطروحه در این شیوه نامه و تأیید کمیته تأیید صلاحیت و یا کمیته فسخ و خاتمه از ارجاع کار به آنها ممانعت بعمل می آید که در این شیوه نامه اختصار لیست سیاه نامیده می شود.

   4-14- بومی بودن: شرکت هایی که محل استقرار دفتر مرکزی آنها استان خراسان رضوی باشد که ملاک اثبات آن، گواهینامه تأیید صلاحیت از خراسان رضوی و یا گواهی ثبت شرکت از اداره ثبت شرکت های استان خراسان رضوی خواهد بود.

   ماده 5 : نحوه ثبت نام تأمین کنندگان

   5-1- ثبت نام تأمین کنندگان و تکمیل فرم ها و مدارک مربوطه لازم است در سامانه ای متمرکز صورت پذیرد. مدارک باید شامل دو بخش کلی باشد:

   5-1-1- مدارک عمومی شامل: اساسنامه، گواهی آخرین تغییرات شرکت برای اشخاص حقوقی، مدارک شناسنامه ای و کارت ملی و سوابق کاری و تحصیلی مدیران (اعضاء هیئت مدیره، سهامداران و مدیرعامل) کاتالوگ محصولات، ممنوعیت های راجع به منع مداخله کارکنان دولت، سوابق بیمه، نداشتن ممنوعیت های مقرر در قانون (اصل 49 و 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و سوابق کیفری یا محرومیت برای اشخاص حقوقی و حقیقی، گواهی استاندارد و دیگر مدارک مورد نیاز (ازجمله تراز نامه و صورت های مالی روز و یا سال قبل شرکت).

   5-1-2- مدارک اختصاصی شامل: گواهینامه های تأیید صلاحیت (رشته و رتبه) از مراجع ذیصلاح، سابقه کار اجرائی با شهرداری، پروانه ساخت و بهره برداری، مجوز فعالیت ، مجوز تولید ، جواز کسب، حسن سابقه در کارهای قبلی و بومی بودن تأمین کننده و وضعیت کیفی مدیریت پروژه.

   تبصره 1- در صورتیکه تأمین کننده دارای چندین گواهینامه صلاحیت در رشته های مختلف باشد می تواند با تمامی آنها در سایت ثبت نام کند بنابراین به ازای هر رشته ظرفیت و تعداد کار مجاز و آزاد جداگانه ای پس از تأیید صلاحیت اعلام خواهد شد.

   تبصره 2- در صورتی که تأمین کننده گواهینامه تأیید صلاحیت نداشته باشد، با ارائه مدارک مثبته دال بر دارا بودن تخصص مربوطه و پس از تأیید کمیته می تواند تا سقف معاملات متوسط با شهرداری همکاری نماید.

   تبصره 3- وضعیت کیفی مدیریت پروژه شامل استقرار سیستم مدیریت کیفیت، تجربیات کاری، تعداد پرسنل متخصص، گواهینامه های دوره های آموزشی عمومی و تخصصی، عضویت در انجمن های تخصصی، چارت سازمانی و سایر سیستم های تخصصی مدیریتی می باشد.

   5-2- دبیرخانه می تواند حسب تشخیص خود و یا دستور کمیته، تأیید صلاحیت تأمین کنندگان را منوط به ارائه اصل مدارک بارگذاری شده و یا سایر مدارک مورد نیاز آن کمیته بنماید.

   5-3- تأمین کنندگان می بایست در صورت هرگونه تغییر در وضعیت خود، بلافاصله مدارک مثبته خود را در سامانه تأمین کنندگان بارگذاری و دبیرخانه را مطلع نماید تا ارزیابی مجدد انجام گردد.

   ماده 6: کمیته تأیید صلاحیت تأمین کنندگان

   6-1- ترکیب اعضاء کمیته تأیید صلاحیت به شرح ذیل می باشد:

   -       مدیر برنامه و بودجه (عضو اصلی و رئیس)

   -       رئیس گروه کنترل پروژه و امور مشاوران و پیمانکاران (عضو اصلی، دبیر و بدون حق رأی)

   -       نماینده معاونت تخصصی (عضو اصلی) حسب مورد

   -       نماینده مناطق (عضو اصلی)

   -       نماینده مدیریت مالی (عضو اصلی)

   -       نماینده مدیریت حقوقی (عضو اصلی)

   -       نماینده مدیریت بازرسی (عضو ناظر)

   -       نماینده مدیریت حراست (عضو ناظر)

   -       نماینده شورای اسلامی شهر (عضو ناظر)

   تبصره 1- حضور نماینده مرکز طراحی و مطالعات پروژه های شهری در جلسات بررسی مشاوران با داشتن حق رأی الزامی است.

   تبصره 2- ابلاغ اعضای کمیته توسط شهردار مشهد و برای مدت دو سال صادر می گردد.

   تبصره 3- اعضای ناظر بدون حق رأی در کمیته شرکت خواهند نمود.

   6-1-1- کمیته با حضور 3 عضو اصلی و نماینده شورا رسمیت می یابد و تصمیمات کمیته با نظر موافق نصف به علاوه یک اعضای اصلی نافذ است.

   6-2- شرح وظایف کمیته تأیید صلاحیت به شرح زیر می باشد:

   6-2-1- تدوین و ابلاغ دستورالعملهای مرتبط با این آئین نامه

   6-2-2- تعیین ضوابط تشکیل بانک اطلاعاتی و سطح بندی تأمین کنندگان

   6-2-3- تطبیق و تأیید رشته های تعریف شده توسط مراجع ذیصلاح با رشته متناسب با فعالیت های شهرداری مشهد

   6-2-4- بررسی، ارزیابی و تعیین رشته و تأیید صلاحیت تأمین کنندگانی که برای ارزیابی آنها مرجع ذیصلاحی وجود ندارد.

   6-2-5- تصمیم گیری در خصوص ارتقا یا تنزل در تأییدیه امتیازدهی تأمین کنندگان براساس مفاد این شیوه نامه

   6-2-6- تصمیم گیری در رابطه با شرکت های کنسرسیوم و نظایر آن و نحوه و میزان ارجاع کار به آنان

   تبصره 4- کمیته می تواند بخشی از اختیارات خود از جمله تعیین امتیاز صلاحیت را به دبیرخانه تفویض نماید.

   6-2-7- نظارت بر حسن اجرای مفاد این شیوه نامه برعهده شهردار مشهد خواهد بود. همچنین با واحدهای اجرایی و تأمین کنندگان خاطی مطابق  مقررات و تصمیم کمیته و نیز مطابق مفاد ماده 15 این آئین نامه برخورد خواهد شد.

   6-3- جلسات کمیته تأیید صلاحیت طبق دستورکار اعلامی و با دعوتنامه دبیرخانه کمیته تشکیل خواهد شد.

   تبصره 5- در صورت نیاز و تشخیص دبیر کمیته جلسات فوق العاده تشکیل خواهد شد.

   تبصره 6- بنا بر پیشنهاد دبیرخانه و تأیید کمیته ظرفیت تأمین کنندگان برتر و شایسته می تواند در یک دوره ارزیابی تا دو برابر ظرفیت آنها (از لحاظ تعداد و مبلغ) و یا در موارد خاص به میزان مورد تشخیص کمیته به صورت موردی افزایش یابد.

   تبصره 7- تعریف و تطبیق رشته های جدید، تغییر در حوزه تعریف رشته ها و تطبیق زیر رشته های اصلی، به عهده کمیته تأیید صلاحیت می باشد. بدیهی است کمیته می تواند هماهنگی لازم را با مراجع ذیصلاح در این خصوص بعمل آورد.

   ماده 7 : دبیرخانه کمیته تأیید صلاحیت

    7-1- دبیرخانه در گروه کنترل پروژه، مشاوران و پیمانکاران، مدیریت برنامه و بودجه، حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه مستقر می باشند.

   7-2- شرح وظایف دبیرخانه کمیته تأیید صلاحیت به شرح زیر است:

   7-2-1- تنظیم و هماهنگی برگزاری جلسات کمیته تأیید صلاحیت و ارسال دعوتنامه کتبی به مدعوین

   7-2-2- تنظیم و ابلاغ صورتجلسات جلسات کمیته تأیید صلاحیت

   7-2-3- انجام امور کارشناسی و اقدامات لازم در خصوص تأیید صلاحیت تأمین کنندگان

   7-2-4- تطبیق مدارک با معیارهای تأیید صلاحیت تأمین کنندگان

   7-2-5- اعلام فهرست سطح بندی شده تأمین کنندگان مورد تأیید کمیته به صورت تخصصی در هر رشته کاری

   7-2-6- همکاری در اجرای بند 6-2-7 منوط به رصد، شناسایی و معرفی خاطیان در اجرای مفاد این شیوه نامه

   7-2-7- برقراری ارتباط و بهره گیری تجربیات ارگانهای خارج از شهرداری مشهد در رابطه با امور تأمین کنندگان در صورت نیاز

   7-2-8- راهبری بانک اطلاعات جامع تأمین کنندگان شهرداری مشهد

   7-2-9- تأیید ظرفیت خالی تأمین کنندگان در شهرداری به عهده دبیرخانه می باشد، بطوریکه در اسرع وقت (حداکثر ظرف یک هفته) جواب استعلام شهرداری، سازمان ها و شرکت های تابعه در این خصوص داده شود.

   7-2-10- سایر مواردی که حسب موضوع در خصوص این شیوه نامه به دبیرخانه ارجاع می گردد.

   تبصره 1- کلیه مستندات تأمین کنندگان تحت کنترل دبیرخانه کمیته تأیید صلاحیت می باشد، لذا ضرورت دارد هرگونه تغییر یا حذف و اضافه نمودن آن با هماهنگی آن دبیرخانه صورت پذیرد.

   تبصره 2- واحد اجرایی و یا معاونت تخصصی می تواند پیشنهادات خود را در خصوص افزایش ظرفیت مجاز کاری تأمین کننده مد نظر (از لحاظ تعداد و مبلغ) به دبیرخانه کمیته کتباً اعلام نماید. دبیرخانه نیز موظف است پیشنهادات واصله را بررسی و پس از تطبیق با مفاد این شیوه نامه، جهت تصمیم به کمیته ارسال نماید.

   تبصره 3- از تاریخ ابلاغ این شیوه نامه، هرگونه قرارداد (به غیر از معاملات جزء)، زمانی نافذ است که صرفاً با یکی از تأمین کنندگان تأیید صلاحیت شده موجود در بانک تأمین کنندگان شهرداری مشهد منعقد شده باشد.

   تبصره 4- مدیریت بازرسی و دیگر حوزه های نظارتی شهرداری مشهد موظف اند خاطیان از تبصره 3 ماده 7 (تبصره فوق) را شناسایی و ضمن معرفی به کمیته فسخ و خاتمه وفق مقررات مربوطه و نیز مطابق مفاد ماده 15 این شیوه نامه با آنها برخورد خواهد شد.

    

   فصل دوم : ضوابط و مقررات مربوط به تأیید صلاحیت و توانسنجی فنی مشاوران

   ماده 8 : ضوابط و مقررات مربوط به بررسی و تأیید صلاحیت مشاوران

      دسته بندی گروه ها و تخصص های مشاوره ای بر اساس آیین نامه دسته بندی و تشخیص صلاحیت ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نیز به فراخور نیاز شهرداری به شرح ذیل تدوین شده است. قابل ذکر است در بخش مشاوران گواهینامه صلاحیت در تخصص های ذیل هر گروه، مطابق جدول پیوست شماره3 اعطا می گردد. همچنین شرح فعالیت های ذیل هریک از گروه های بند 8-1 در پیوست شماره3 بطور مشروح بیان شده است.

   8-1- دسته بندی گروه های مربوط به مشاوران به شرح زیر می باشد:

   8-1-1- شهرسازی: دربرگیرنده امور مشاوره مربوط به تخصص های شهرسازی، طراحی شهری و نظایر آن.

   8-1-2- معماری: دربرگیرنده امور مشاوره مربوط به تخصص های ساختمان های آموزشی، بهداشتی و درمانی، ورزشی، ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی، معماری داخلی و نظایرآن.

   8-1-3- راه و ترابری: دربرگیرنده امور مشاوره مربوط به تخصص های راهسازی، راه آهن، فرودگاه ها، ترافیک و حمل و نقل و نظایر آن.     

   8-1-4- مهندسی آب: دربرگیرنده امور مشاوره مربوط به تخصص های شبکه های آبیاری و زهکشی، تأسیسات آب وفاضلاب، حفاظت و مهندسی رودخانه، سایر تخصص ها و نظایر آن.

   8-1-5- مطالعات کشاورزی: دربرگیرنده امور مشاوره مربوط به تمام تخصص های مرتبط با کشاورزی، منابع طبیعی، فضای سبز و نظایر آن.

   8-1-6- انرژی: دربرگیرنده امور مشاوره مربوط به تخصص های تولید، توزیع و انتقال نیرو، بهینه سازی انرژی و نظایر آن .

   8-1-7- ارتباطات و فناوری اطلاعات: دربرگیرنده امور مشاوره مربوط به تخصص های سوئیچینگ مخابراتی، انتقال (مایکروویو، ماهواره، فیبر نوری، کابل و دیتا)، مکانیزاسیون امور پستی، طرح های جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات و نظایرآن.

   8-1-8- صنعت: دربرگیرنده امور مشاوره مربوط به تخصص های صنایع فلزات اساسی، صنایع برق و الکترونیک و نظایر آن.

   8-1-9- آمار: دربرگیرنده امور مشاوره مربوط به تخصص های آمار اقتصادی و اجتماعی خانوار، صنعت و معدن و زیربنایی، کشاورزی، خدمات و  تمام تخصص های مرتبط با امور آماری و نظایر آن.

   8-1-10- میراث فرهنگی: دربرگیرنده امور مشاوره مربوط به تخصص های پژوهش های فرهنگی و تاریخی، مرمت و احیاء، مقاوم سازی و نظایر آن.

   8-1-11- خدمات مدیریت: دربرگیرنده امور مشاوره مربوط به تخصص های مدیریت عمومی، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت تولید و نظایر آن.

   8-1-12- خدمات برنامه ریزی و اقتصاد: دربرگیرنده امور مشاوره مربوط به تخصص های خدمات اقتصاد، خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی و نظایر آن.

   8-1-13- تخصص های مشترک: دربرگیرنده امور مشاوره مربوط به تخصص های سازه، تأسیسات برق و مکانیک، ژئوتکنیک و آزمایشات مصالح، محیط زیست، نقشه برداری زمینی، فتوگرامتری و هیدروگرافی، مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی، خدمات کامپیوتری و فناوری اطلاعات، ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیر عامل، زمین شناسی، هواشناسی، اتوماسیون سازی و نظایر آن.

   تبصره 1- تعریف و تطبیق گروه های جدید، تغییر در حوزه تعریف گروه و تطبیق تخصص، به عهده کمیته تأیید صلاحیت می باشد. بدیهی است کمیته می تواند هماهنگی لازم را با مراجع ذیصلاح در این خصوص بعمل آورد.

   تبصره 2- در صورتی که مشاور دارای چندین رتبه در تخصص های مختلف باشد، می تواند با تمامی آنها در سایت ثبت نام نماید بنابراین به ازای هر تخصص ظرفیت و تعداد کار مجاز و آزاد جداگانه ای پس از تأیید صلاحیت اعلام خواهد شد.

   8-2- تأیید صلاحیت و نحوه امتیازدهی مربوط به مشاوران

   8-2-1- جدول تقسیم بندی امتیازات در کلیه رشته های مربوط به مشاوران

    

    8-2-1-1 جدول شاخصهای موثر در معیار گواهینامه صلاحیت

   8-2-1-2- جدول شاخص های موثر در معیار وضعیت کیفی مدیریت پروژه:

   تبصره 7- شرایط احراز امتیاز شاخص واحد کنترل پروژه، ارائه گواهینامه معتبر دوره کنترل پروژه با رویکرد مدیریت شهری به نام تأمین کننده (2 امتیاز) و حداکثر 6 پروژه بدون تاخیر طی 3 سال گذشته (هر پروژه 2 امتیاز) طبق اظهار نظر مشاور و استعلام از واحد کنترل پروژه شهرداری مشهد می باشد.

   تبصره 8- شرایط احراز امتیاز شاخص واحد متره برآورد، ارائه گواهینامه معتبر دوره کارگاه آموزشی سامانه مبصا می باشد.

   تبصره 9- شرایط احراز امتیاز شاخص واحد کنترل کیفیت، ارایه گواهینامه معتبر استاندارد سیستم مدیریت کیفیت می باشد.

   8-2-1-3- سابقه اجرایی در رشته و زمینه کار مرتبط با شهرداری ها مطابق موارد زیر امتیازدهی می گردد:

   الف - به ازای هر سال سابقه کاری در رشته و زمینه مرتبط با شهرداری ها یک امتیاز لحاظ خواهد شد.

   ب - به ازای هر پروژه در رشته و زمینه مرتبط با شهرداری ها یک امتیاز لحاظ خواهد شد.

   تبصره 10- تنها یکی از موارد فوق در امتیاز سابقه اجرایی کار لحاظ خواهد شد و حداکثر امتیاز این بند 5 خواهد بود.

   8-2-1-4- برای حسن سابقه در شهرداری مشهد به ازای هر رضایت نامه با امتیاز بالای 70 ، در رشته و زمینه مرتبط با شهرداری، یک امتیاز و حداکثر امتیاز این بند 5 خواهد بود.

   تبصره 11- رضایت نامه می بایست در سربرگ شهرداری مشهد و با امضاء بالاترین مقام اجرایی ثبت دبیرخانه آن واحد اجرایی گردد و به تأیید معاونت تخصصی برسد (مطابق پیوست شماره7).

   8-2-1-5- بومی‌بودن مشاور: دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت از استان خراسان رضوی و یا اساسنامه، آگهی تغییرات شرکت از اداره ثبت شرکتهای استان خراسان رضوی ملاک عمل خواهد بود.

    

   8-3- سطح بندی مشاوران بر اساس امتیاز کسب شده

         ظرفیت و تعداد مجاز کار و همچنین اعلام ظرفیت و تعداد کار آزاد مشاوران بر اساس رتبه بندی مراجع ذیصلاح می باشد و ارجاع کار مطابق امتیازدهی و براساس سطح بندی شهرداری به شرح ذیل انجام می گردد:

   امتیاز

   سطح

   100-91

   1

   90-81

   2

   80-71

   3

   70-61

   4

   60-51

   5

   50-41

   6

   40-21

   7

   20-0

   8

   در هر پیمان، واحد اجرایی مربوطه بر اساس معیارهای تأیید صلاحیت و شناخت کافی نیروهای متخصص خود، حداقل سطح مورد نیاز متناسب با امتیاز مورد نظر جهت ارجاع کار به مشاوران در آن پیمان خاص را مشخص می نماید.

   ماده‌ 9- ضوابط و مقررات مربوط به بررسی و توانسنجی فنی مشاوران

   9-1- توانسنجی فنی مشاوران مطابق آیین نامه مصوب شورای اسلامی شهر به شماره 232/90/3/ش مورخ 22/01/1390 انجام می گردد.

   تبصره1- درصورتیکه بند فوق مغایرتی با این شیوه نامه داشته باشد، مفاد این شیوه نامه ملاک عمل خواهد بود. ضمناً رعایت اصول پیش نیازی مشروح در ماده 8 این شیوه نامه (تأیید صلاحیت) برای کلیه مشاوران الزامی است.

    

   فصل سوم: ضوابط و مقررات مربوط به تایید صلاحیت و توانسنجی فنی پیمانکاران

   ماده 10: ضوابط و مقررات مربوط به بررسی و تایید صلاحیت پیمانکاران بشرح ذیل انجام می شود:

        دسته بندی رشته های پیمانکاری براساس آیین نامه دسته بندی و تشخیص صلاحیت ابلاغی از مراجع ذیصلاح و نیز به فراخور نیاز شهرداری مشهد تدوین شده است.

   10-1- دسته بندی رشته ها مربوط به پیمانکاران به شرح زیر می باشد:

   10-1-1- ابنیه و ساختمان: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها، نظارت بر امور ساخت و ساز و نظایر آن.

   10-1-2- آب: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها، سازه های تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، احداث حوضچه ها و عملیات ساختمانی سیویل تصفیه خانه های آب و فاضلاب، جابجایی انشعابات و نظایر آن .

   10-1-3- راه و ترابری: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی، سیستم های حمل ونقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات)، عملیات آسفالتی و نظایر آن.

   10-1-4- صنعت و معدن: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به صنایع فلزی (آهن و فولاد، فلزات غیرآهنی و فراورده های فلزی) سازه های صنعتی (بجز ساختمانی)، تجهیزات هیدرو مکانیک، صنایع سنگین، کارخانجات تولید و سایل حمل و نقل و نظایر آن.

   10-1-5- نیرو: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیرو، تأسیسات برقی، ایجاد و نگهداری سیستم های  نورپردازی، جابجایی انشعابات و نظایر آن.     

   10-1-6- تأسیسات و تجهیزات: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به سیستم های سردکننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، برق، گاز و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب کوچک، وسایل انتقال (آسانسور، پله برقی و....)، سیستم های خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندپلاست)، ایستگاه های پمپاز آب و فاضلاب، خرید و نصب و راه اندازی کلیه تأسیسات و تجهیزات آتش نشانی و اطفاء حریق، رفع آلودگی از محیط های خشکی با استفاده از ماشین آلات (ازجمله ساختمان ها، معابرشهری، استراحتگاه ها و ...) و تجهیزات مرتبط و نظایرآن.  

   10-1-7- کشاورزی: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به جنگل داری، درختکاری، عملیات به زراعی، ایجاد و نگهداری فضای سبز و نظایرآن.

   10-1-8- ارتباطات و فناوری اطلاعات: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به بخش ICT شامل: مخابرات صوتی، تصویری و داده ای، ساخت ایستگاه های اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده، انواع شبکه های زیر ساختی و خدماتی شامل پستی، مخابراتی، شبکه های انتقال سیمی، بی سیم، رادیو و تلویزیون، اینترنت و اینترانت، زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری، توسعه و پشتیبانی نرم افزار، تجهیز و تعمیرات و نگهداری سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری، فیبر نوری و نظایر آن.

   10-1-9- نفت و گاز: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به مخازن ذخیره سوخت، تلمبه خانه ها، ایستگاه ها و شبکه های تقویت فشار گاز، جابجایی انشعابات، جایگاه های سوخت و نظایر آن.

   10-1-10- انفورماتیک: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به:

   -  سخت افزار: ارائه و پشتیبانی سخت افزاریMain Frame ، تولید و ارایه رایانه های غیرMain Frame ، تولید و ارائه دستگاه های جانبی، تولید و ارائه قطعات و ملزومات  

   -  نرم افزار: تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری ویا بسته های نرم افزاری حامل محتوا، ارائه و پشتیبانی نرم افزار های پایه، سیستم و ابزارها

   -  انتقال اطلاعات: خدمات شبکه های اطلاع رسانی Providers  شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی، امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات

   -  مشاوره: مشاوره و نظارت براجرای طرح های انفورماتیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات

   -  خدمات: ارائه خدمات پشتیبانی، آموزش و پژوهش، سیستم های اتوماسیون صنعتی، سیستم های ویژه

   تبصره 1- پیمانکارانی که گواهینامه صلاحیت از شورای عالی انفورماتیک اخذ می کنند بدلیل ظرفیت مجاز متفاوت در هر رشته می بایست به ازای هر رشته یک مجوز درخواست نمایند.

   تبصره 2- پیمانکارانی که متقاضی همکاری با شهرداری مشهد در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشند داشتن گواهینامه صلاحیت در رشته ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا یکی از رشته های مرتبط شورای عالی انفورماتیک، کفایت می کند.

     10-1-11- خدمات: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به یکی از موارد زیر می باشد:

   -       حمل و نقل: شامل رانندگی، اداره امور نقلیه و نظایر آن.

   -       تعمیر و نگهداری: شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیر از امور رایانه خدمات فنی خودرو و نظایر آن.

   -       آشپزخانه و رستوران: شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و نظایر آن.

   -       خدمات عمومی: شامل تنظیفات، نامه رسانی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی به تلفن، حفاظت و نگهبانی از مستحدثات و اماکن عمومی و خصوصی (پس از کسب مجوزهای لازم از ارگان های ذیربط)، امور مربوط به تأمین نیروی انسانی (نظارتی و پشتیبانی) و نظایر آن.

   -       امور تایپ و تکثیر: شامل صحافی، حروفچینی، غلط گیری، خطاطی، چاپ و تکثیر، و سایر امور فنی و هنری چاپ و نظایر آن.

   -       نگهداری و خدمات فضای سبز: شامل نگهداری، بازپیرایی، آبیاری و رفت وروب پارک ها و فضای سبز شهری، رفع آلودگی از محیط های خشکی با استفاده از ماشین آلات و تجهیزات مرتبط ازجمله ساختمان ها، معابر شهری، استراحتگاه ها و نظایرآن.

   -       امور تأسیساتی: شامل امور مربوط به تعمیر و نگهداری تجهیزات، تأسیسات، ساختمان ها و محدثات و نظایر آن.

   تبصره 3- گواهینامه صلاحیت در رشته های 10-1-1 الی 10-1-9 توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رشته 10-1-10 توسط شورای عالی انفورماتیک و رشته 10-1-11 توسط اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی صادر می گردد.

   تبصره 4- در صورتی که تأمین کننده دارای چندین رتبه و گرید در رشته های مختلف باشد می تواند با تمامی آنها در سایت ثبت نام کند، بنابراین به ازای هر رشته، ظرفیت و تعداد کار مجاز و آزاد جداگانه پس از تأیید صلاحیت اعلام خواهد شد.

   تبصره 5- در امور مربوط به پیمانکاری رفع آلودگی از محیط های خشکی با استفاده از ماشین آلات و تجهیزات (از جمله تنظیف و رفت و روب معابر شهری و نظایرآن) داشتن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در یکی از رشته های "تأسیسات و تجهیزات" و یا "خدمات" کفایت   می کند.

   تبصره 6- در امور مربوط به کنترل و نظارت بر ساخت و سازها داشتن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در یکی از رشته های "خدمات" و یا "ابنیه و ساختمان" کفایت می کند.

   تبصره 7- در امور مربوط به جوی، جدول، کانیو و جمع آوری آب های سطحی داشتن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در یکی از رشته های "ابنیه و ساختمان" و یا "آب" ویا "راه و ترابری" کفایت می کند.

   تبصره 8- در امور مربوط به خط کشی و رنگ آمیزی معابر، نصب تابلو های انتظامی و اخباری و علائم و تجهیزات ایمنی ترافیکی، نصب انواع حفاظ های جانبی نظیر گاردریل، هندریل و نرده و موارد مشابه، اجرای سرعتگیر و سرعتکاه آسفالتی و اجرای اصلاح هندسی معابر داشتن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در یکی از رشته های "ابنیه و ساختمان" و یا "راه و ترابری" کفایت می کند.

   10-2- تأیید صلاحیت و نحوه امتیازدهی پیمانکاران

    در هر پیمان، واحد اجرایی مربوطه بر اساس معیارهای تأیید صلاحیت و شناخت کافی نیروهای متخصص خود حداقل امتیاز مورد نیاز جهت ارجاع کار به پیمانکاران در آن پیمان خاص را مشخص می نماید.

   10-2-1- جدول زیر تقسیم بندی امتیازات در کلیه رشته های مربوط به پیمانکاران را نشان می دهد.

    10-2-1-1- جدول شاخص های موثر در معیار گواهینامه تأیید صلاحیت:

   10-2-1-2- جدول شاخص های موثر در معیار وضعیت کیفی مدیریت پروژه:

   تبصره 9- شرایط احراز امتیاز شاخص واحد کنترل پروژه، ارائه گواهینامه معتبر دوره کنترل پروژه با رویکرد مدیریت شهری به نام تأمین کننده (2 امتیاز) و حداکثر 6 پروژه بدون تأخیر طی 3 سال گذشته (هر پروژه 2 امتیاز) طبق اظهار نظر پیمانکار و استعلام از واحد کنترل پروژه شهرداری مشهد می باشد.

   تبصره 10- شرایط احراز امتیاز شاخص واحد متره برآورد، ارائه گواهینامه معتبر دوره کارگاه آموزشی سامانه مبصا می باشد.

   تبصره 11- شرایط احراز امتیاز شاخص واحد کنترل کیفیت، ارایه گواهینامه معتبر استاندارد سیستم مدیریت کیفیت می باشد.

   10-2-1-3- سابقه اجرایی کار در رشته و زمینه مرتبط با شهرداری ها مطابق موارد زیر امتیازدهی می گردد:

   الف- به ازای هر سال سابقه کاری در رشته و زمینه مرتبط با شهرداری ها یک امتیاز لحاظ خواهد شد.

   ب - به ازای هر پروژه در رشته و زمینه مرتبط با شهرداری ها یک امتیاز لحاظ خواهد شد.

   تبصره 12- تنها یکی از موارد فوق در امتیاز سابقه اجرایی کار لحاظ خواهد شد و حداکثر امتیاز این بند 5 خواهد بود.

   10-2-1-4- برای حسن سابقه در شهرداری مشهد، به ازای هر رضایت نامه با امتیاز بالای 70، در رشته و زمینه مرتبط با شهرداری، یک امتیاز و حداکثر امتیاز این بند 5 خواهد بود.

   تبصره 13- رضایت نامه می بایست در سربرگ شهرداری مشهد و با امضای بالاترین مقام اجرایی، ثبت دبیرخانه آن واحد اجرایی گردد و به تأیید معاونت تخصصی رسیده باشد (مطابق پیوست شماره7).

   10-2-1-5- بومی‌بودن پیمانکار، دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت از استان خراسان رضوی و یا اساسنامه و آگهی تغییرات شرکت از اداره ثبت شرکتهای استان خراسان رضوی ملاک عمل خواهد بود.

   10-3- سطح بندی پیمانکاران بر اساس امتیاز کسب شده

        ظرفیت، تعداد و نیروی کاری مجاز و همچنین اعلام ظرفیت، تعداد و نیروی کاری آزاد پیمانکاران بر اساس رتبه بندی مراجع ذیصلاح    می باشد و ارجاع کار مطابق امتیازدهی و براساس سطح بندی شهرداری به شرح ذیل انجام می گردد:

   امتیاز

   سطح

   100-91

   1

   90-81

   2

   80-71

   3

   70-61

   4

   60-51

   5

   50-41

   6

   40-21

   7

   20-0

   8

   در هر پیمان، واحد اجرایی مربوطه بر اساس معیارهای تایید صلاحیت و شناخت کافی نیروهای متخصص خود، حداقل سطح مورد نیاز متناسب با امتیاز مورد نظر جهت ارجاع کار به پیمانکاران در آن پیمان خاص را مشخص می نماید.

   ماده‌ 11- ضوابط و مقررات مربوط به بررسی و توانسنجی فنی پیمانکاران

   این بخش از شیوه نامه با هدف تبیین ضوابط، موازین و معیارهای توانسنجی فنی پیمانکاران و به منظور تحقق بکارگیری پیمانکاران توانمند و با سابقه، ایجاد محیط رقابتی و عدالت محور برای توسعه فعالیت های اقتصادی، افزایش کارایی مناقصات، استعلامات و نیز تضمین کیفیت خدمات و کالاها تدوین شده است.

   11-1- چنانچه در پیمانی مشخص، معیارهای تأیید صلاحیت و امتیازدهی اولیه، بنا به تشخیص معاونت تخصصی کفایت نداشته باشد، توانسنجی فنی پیمانکاران صورت می پذیرد.

   تبصره 1- حداقل نصاب امتیاز تأیید صلاحیت لازم برای ثبت درخواست شرکت در مناقصه را واحد اجرایی و حداقل نصاب امتیاز فنی لازم جهت دریافت اسناد مناقصه را کمیته ارزیابی فنی مشخص می نمایند.

   11-2- مناقصات بر اساس آیین نامه معاملات شهرداری و قانون برگزاری مناقصات و دیگر قوانین مرتبط صورت می پذیرد.

   11-3- کمیته توانسنجی فنی جهت تصمیم گیری و تأیید امتیازات فنی تأمین کنندگان مطابق موارد زیر تشکیل می گردد.

   11-3-1- تشکیل کمیته توانسنجی فنی و ترکیب اعضای آن (حداقل سه نفر) به انتخاب معاونت تخصصی مربوطه خواهد بود (تعداد اعضای کمیته توانسنجی فنی می بایست فرد باشد)، که جزئیات آن به شرح زیر می باشد:

   11-3-1-1- جلسات کمیته توانسنجی فنی با درخواست مدیر واحد اجرایی و با ارسال دعوتنامه حسب موضوع مربوطه به تمامی اعضای آن، تشکیل می گردد.

   11-3-1-2- جلسات کمیته توانسنجی فنی با حضور حداقل سه عضو اصلی رسمیت پیدا می کند و تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می‌گردد.

   11-3-1-3- نتایج توانسنجی فنی، باید با تنظیم صورتجلسه‌ای با امضای همه اعضای کمیته توانسنجی فنی، در قالب لیست پیمانکاران واجد شرایط گزارش شود.

   11-3-2- وظایف و اختیارات کمیته توانسنجی فنی به شرح زیر می باشد:

   11-3-2-1- بررسی گزارش شناخت پروژه، که این گزارش می تواند شامل موارد زیر باشد:

   - عنوان، مشخصات کلی، اهداف کیفی و کمی پروژه

   - دستگاه نظارت بر پروژه

   -  برنامه زمانی کلی اولیه (متناسب با تعهدات موضوع مناقصه)

   -  اطلاعات تأمین مالی پروژه

   - اسناد فنی و نقشه‌ها و اطلاعاتی که وضعیت پروژه را برای پیمانکار از نظر شرایط کار تبیین کند.

   - کلیه مستنداتی که به شفافیت بهتر پروژه کمک می کند.

   -  قوانین خاص و مقررات اختصاصی پروژه، حسب مورد (نظیر بیمه یا الزامات ایمنی و زیست محیطی خاص)

   تبصره 2- گزارش شناخت پروژه توسط واحد اجرایی مربوطه (دفتر فنی یا ناظر پروژه) تهیه می شود.

   11-3-2-2- تعیین امتیازهای توانسنجی فنی پیمانکاران

   تبصره 3- اسناد امتیازدهی توانسنجی فنی پیمانکاران توسط واحد اجرایی مربوطه (دفتر فنی یا ناظر پروژه) تهیه و جهت تأیید به کمیته توانسنجی فنی ارسال می گردد.

   11-3-2-3- بررسی و ارزیابی توان ‌اجرای کار پیمانکاران و تعیین حداقل امتیاز توانسنجی فنی لازم جهت شرکت در مناقصه و نیز تهیه فهرست پیمانکاران صلاحیتدار برای دعوت به مناقصه.

   تبصره 4- دعوتنامه شرکت در مناقصه باید توسط واحد مناقصه گذار برای همه تأمین کنندگانی که در لیست پیمانکاران واجد شرایط که حداقل امتیاز توانسنجی فنی لازم را کسب نموده اند، قابل دریافت باشد.

   11-3-2-4- تعیین ضریب تأثیر توانسنجی فنی در فرمول محاسبه قیمت تراز شده (مرتبط به بند 11-5-1)

   تبصره 5- کمیته توانسنجی فنی می تواند اختیارات خود را در هریک از وظایف فوق الاشاره، به واحدهای اجرایی صلاحیت دار تفویض نماید.

   11-3-3- کمیته های توانسنجی فنی می توانند به فراخور موضوعات کلی کارهای تخصصی خود (مستقل از تشریفات ارجاع کار و پیمانی مشخص) پیمانکاران مربوط به همان حوزه تخصصی (پیمانکاران موجود در رسته و رشته مربوطه در بانک تأمین کنندگان شهرداری مشهد) را طبق فراخوانی مستقل توانسنجی فنی نموده و از نتایج آن در واگذاری پیمان های مربوطه استفاده نمایند.

   11-4- معیارهای توانسنجی فنی پیمانکاران به شرح جدول زیر می باشد:

   ردیف

   معیارهای توانسنجی فنی

   ماهیت بکارگیری وزنی معیارها، براساس موضوع پروژه

   نحوه محاسبه امتیاز

   خرید

   خدمات (نیروی انسانی)

   تجهیزات و فناوری

   احداثی

   1

   امتیاز تایید صلاحیت پیمانکاران

    

    

    

    

   بند 11-4-1

   2

   حسن سابقه کار اجرایی در پروژه های مشابه درابعاد مختلف کیفیت، هزینه، زمان، رضایت کارفرما و ایمنی

    

    

    

    

   بند 11-4-2

   3

   کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه

    

    

    

   براساس نظر کمیته فنی (معاونت تخصصی)

    

   بند 11-4-3

   4

   قدرت مالی و پشتیبانی

    

    

    

    

   بند 11-4-4

   5

   داشتن تجهیزات و ماشین آلات آماده و یا در دسترس

    

    

    

    

   بند 11-4-5

   6

   خلاقیت ها و نوآوری ها در کارهای مشابه

    

    

    

    

   بند 11-4-6

   7

   دیگر شاخص های مدنظر کمیته فنی

    

    

    

    

   ----

   جمع اوزان

    

    

    

    

    

     روش امتیازدهی در توانسنجی فنی پیمانکاران، روش وزنی می‌باشد. در این روش، مجموع ضریب وزنی معیارها معادل یک می‌باشد و هر پیمانکار به ازای هر معیار، امتیازی بین صفر تا صد کسب می‌کند. امتیاز کل هر پیمانکار، معادل مجموع حاصل ضرب امتیاز کسب شده برای هر معیار در ضریب وزنی مربوط به آن می‌باشد.

   تبصره 6- اوزان جدول 11-4 بر اساس صلاحدید و تشخیص کمیته توانسنجی فنی تعیین می گردد. همچنین کمیته فنی می تواند دیگر معیارهای مدنظر خود را به معیارهای موجود در جدول 11-4 اضافه نماید؛ بطوریکه شاخص های مدنظر به صورت موضوعی به کمیته تأییدصلاحیت ارجاع و پس از تأیید، در توانسنجی لحاظ می گردد.

   تبصره 7- معیارهای توانسنجی و امتیازات، در کارهایی که بصورت طراحی و ساخت یا پیمان بهره برداری می باشد، می بایست در اینگونه قراردادها علاوه بر معیارهای ذکر شده در جدول 11-4 معیارهایی مانند تجربه در زمینه تأمین کالا، دانش فنی در زمینه مطالعه وطراحی و...  اضافه گردد.

   تبصره 8- شهرداری مشهد موظف است تمهیدات لازم برای اجرای متمرکز و مناسب توانسنجی فنی را در سامانه های مرتبط اتخاذ نماید.

   11-4-1- معیار امتیاز تایید صلاحیت پیمانکاران در کمیته تأیید صلاحیت مشخص و توسط دبیرخانه تایید صلاحیت اعلام می گردد.

   11-4-2- شاخص های معیار حسن سابقه کار اجرایی در پروژه های مشابه در ابعاد مختلف کیفیت، هزینه، زمان، رضایت کارفرما و ایمنی، برای تعیین امتیاز معیار حُسن سابقه اجرایی، با توجه به کارهای قبلی و بر اساس جدول زیر اختصاص داده می شود و پروژه های حداکثر پنج سال گذشته ملاک عمل خواهد بود.

   شاخص

   امتیاز به ازای هر پروژه

   حداکثر امتیاز

   حسن سابقه کار در پروژه ها از لحاظ کیفیت اجرا

   10

   40

   حسن سابقه کار در پروژه ها از لحاظ زمان اجرا

   10

   30

   حسن سابقه کار در پروژه ها از لحاظ هزینه اجرا

   10

   30

   جمع حداکثر امتیازها

   100

    11-4-2-1- برای محاسبه امتیاز شاخص حسن سابقه کار در پروژه ها از لحاظ کیفیت اجرا، رضایت نامه کتبی می بایست در سربرگ شهرداری و با امضاء بالاترین مقام اجرایی ثبت دبیرخانه آن واحد اجرایی گردد و همچنین تاییدیه معاونت تخصصی یا بهره بردار را اخذ نماید.

   11-4-2-2- برای محاسبه امتیاز حسن سابقه کار در پروژه ها از لحاظ زمان اجرا، می بایست موارد زیر را ملاک عمل قرار داد:

   الف- نداشتن تأخیر مجاز و غیر مجاز پیمانکار در پروژه های اجرایی قبلی بر اساس گزارشات سامانه EPM

   ب- رعایت نمودن برنامه زمانبندی تفصیلی پروژه های اجرا نموده قبلی پیمانکار

   ج- مقایسه برنامه زمانبندی پروژه های اجرا نموده قبلی پیمانکار با دیگر پروژه های مشابه اجرا شده در شهرداری مشهد

   تبصره 9- در موارد فوق گزارشات سامانه EPM و تایید واحد کنترل پروژه شهرداری مشهد ملاک عمل خواهد بود.

   11-4-2-3- برای محاسبه امتیاز شاخص حسن سابقه کار در پروژه ها از لحاظ هزینه اجرا، می بایست موارد زیر را ملاک عمل قرار داد:

    الف- عدم عدول از برآورد پیمان در اجرای پروژه های قبلی با توجه به گزارشات سامانه مبصا

   ب- نداشتن جریمه به جهت تاخیرات غیر مجاز در صورت وضعیت قطعی در پروژه های مشابه قبلی

   ج- مقایسه هزینه تمام شده پروژه های اجرا نموده قبلی پیمانکار با دیگر پروژه های مشابه اجرا شده در شهرداری مشهد

   تبصره 10- در موارد فوق گزارشات سامانه مبصا و تأیید واحد مربوطه در شهرداری مشهد ملاک عمل خواهد بود.

   11-4-3- در معیار کفایت افراد کلیدی، تخصص و تجربه کاری به شرح زیر در پروژه های مشابه برای کارکنان شاخص معرفی شده مبنای دریافت امتیاز است.

   شاخص

   امتیاز

   شاخص

   امتیاز

   به ازای هر مدرک دکترای بالای 10 سال سابقه

   12

   به ازای هر مدرک لیسانس بالای 20 سال سابقه

   7

   به ازای هر مدرک دکترا تا 10 سال سابقه

   10

   به ازای هر مدرک لیسانس تا 20 سال سابقه

   6

   به ازای هر مدرک فوق لیسانس بالای 20 سال سابقه

   10

   به ازای هر مدرک فوق دیپلم بالای 20 سال سابقه

   5

   به ازای هر مدرک فوق لیسانس 10 تا 20 سال سابقه

   8

   به ازای هر مدرک فوق دیپلم تا 20 سال

   4

   به ازای هر مدرک فوق لیسانس تا 10 سال سابقه

   6

   حداکثر امتیاز

   100

   تبصره 11- افراد کلیدی می بایست دارای مدرک تحصیلی و زمینه تخصصی مرتبط با موضوع ارجاع کار یا قرارداد مورد نظر باشند.

   11-4-4- امتیاز شاخص های معیار قدرت مالی و پشتیبانی بر اساس اطلاعات حداکثر پنج سال گذشته تعیین می‌شود. حداکثر امتیاز این معیار مطابق یکی از مقادیر زیر و بر مبنای فرمول جدول زیر (11-4-4-1) محاسبه می گردد:

   الف ـ پنجاه برابر مالیات متوسط سالانه پرداخت شده

   ب ـ هفتاد برابر بیمه تأمین اجتماعی قطعی یا علی‌الحساب پرداخت شده

   ج- سه برابر درآمد ناخالص سالانه، مستند به صورت وضعیت های قطعی یا موقت

   د ـ پنج برابر دارایی های ثابت، مستند به اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارایی ها یا دفاتر قانونی

   هـ - تأیید اعتبار از سوی بانک یا مؤسسات مالی و اعتباری معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه

   تبصره 12- بالاترین عدد کسب شده از جزءهای " الف" تا " ﻫ "، مبنای محاسبات می‌باشد و در صورتی که بالاترین عدد محاسبه شده از مبلغ برآوردی مناقصه کمتر باشد، امتیار مالی به تناسب کاهش می‌یابد.

   تبصره 13- کمیته توانسنجی فنی می تواند در صورت ضرورت، نسبت های فوق را با توجه به شرایط اقتصادی و اجرایی بهنگام نماید.

    

    

    

    

    

    

   11-4-4-1- ارزیابی توان مالی پیمانکاران بر اساس جدول زیر می باشد:

   A

   B

   C

   D

   E

   مبنای انتخابی توسط متقاضی

   مبنای محاسبات براساس مستندات

   رقم توان مالی

   امتیاز (حداکثر 100امتیاز) 

   100*(c/مبلغ برآورد مناقصه)

   مستنداتی که متقاضیان جهت اخذ امتیاز این روش میبایست ضمیمه نمایند.

   الف

   مجموع مالیات پرداختی در 5 سال گذشته

   (5/B) 50

   ارائه رونوشت فیشهای مالیاتی پرداختی در 5 سال گذشته

   ب

   مجمــوع بیمـــه قطعــی یا علی الحساب پرداختـــی در 5 ســـال گـذشته

   (5/ B) 70

   رونوشت مفاصاحساب بیمه یا فیشهای پرداختی و یا گواهی صورت مزد ماهانه (علی الحساب)

   ج

   درآمد 5 سال گذشته براساس صورت وضعیت های قطعی و موقت

   (5/ B) 3

   ارائه رونوشت کاربرگ صورت وضعیت های قطعی و موقت (در 5 سال گذشته)

   د

   پنج برابر دارائیهای ثابت براساس مستندات لازم

   B 5

   ارائه رونوشت اظهار نامه مالیاتی و یا گواهی بیمه دارائی

   تأییدیه اعتبار از سوی بانک یا مؤسسه مالی اعتباری

   B

   رونوشت تاییدیه اعتبار از سوی بانک یا مؤسسه مالی اعتباری

   تبصره 14- ابتدا می بایست متقاضی یکی از روشهای ستون A را که می تواند بیشترین رقم را در ستون D آن کسب کند انتخاب نماید.

   تبصره 15- تصویر مستندات لازم برای اخذ امتیاز روش انتخاب شده (براساس ستون (E توسط متقاضی تکمیل و ضمیمه این فرم گردد.

   تبصره 16- امتیاز ارزیابی مالی پیمانکاران حداکثر 100 خواهدبود،درصورتیکه مبلغ برآورد مناقصه از مبلغ توان مالی کمتر باشد امتیاز 100 تعلق خواهدگرفت.

   11-4-5- نحوه تعیین امتیاز توان تجهیزاتی پیمانکاران با توجه به ماهیت کار و ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز در اسناد توانسنجی فنی تعیین می‌شود. در صورتی که امکان تأمین حداقل ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز پروژه احراز شود، حداکثر امتیاز توان تجهیزاتی به پیمانکار تعلق می‌گیرد.

   تبصره 17- پیمانکار می‌تواند به‌ جای اسناد مالکیت، موافقتنامه اجاره ماشین‌آلات را همراه با اسناد معتبر برای کارفرما ارائه کند. امتیاز ماشین آلات غیر تملیکی در 5/0 ضرب می شود.

   تبصره 18- حوزه اجرایی می تواند از فرم پیوست شماره9 جهت انتخاب و امتیاز نوع ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز استفاده نماید.

   تبصره 19- حداکثر امتیاز پیمانکار در این بخش 100 می باشد.

   11-4-6- درمعیار خلاقیت و نوآوری شاخص هایی همچون مهندسی ارزش، داشتن واحدهای تحقیق وتوسعه، نوآوری های تایید شده توسط دستگاه اجرایی، ارایه مقالات وسایر دستاوردهای پژوهشی و فنی درکارهای مشابه طی پنج سال گذشته مورد ارزیابی قرار می گیرند.

   شرح

   امتیاز

   اعمال مهندسی ارزش در پروژه های قبلی

   20

   داشتن واحد تحقیق و توسعه

   10

   حضور در مناقصات بین المللی

   10

   ارائه مقالات در مجلات و کنفرانس های معتبر

   20

   نوآوری های تایید شده توسط معاونت تخصصی

   40

   جمع

   100

    

    

   11-5- در صورت لزوم، انتخاب پیمانکار برتر جهت ارجاع کار از میان پیمانکاران فهرست کوتاه و با توجه به اولویت عامل توانسنجی فنی (تلفیق امتیاز و قیمت بر اساس روش QCBS) مطابق رابطه زیر صورت می پذیرد:

   که در آن:

   L : قیمت تراز شده

    C: قیمت پیشنهادی (درج شده در پاکت قیمت)

   i  : ضریب تاثیر توانسنجی فنی

   t  : امتیاز فنی تأمین کننده

   تبصره 20- در رابطه با انتخاب پیمانکار برتر بر اساس قیمت تراز شده یا کمترین قیمت پیشنهادی، موضوع توسط کمیته توانسنجی فنی تصمیم گیری می‏شود.

   11-5-1- دامنه ضریب تأثیر بین 1/0 تا 4/0 می باشد که توسط کمیته توانسنجی فنی و براساس جدول زیر تعیین می گردد.

   نسبت امتیاز و قیمت

   30-70

   20-80

   10-90

   ضریب تاثیر

   1/0

   25/0

   4/0

   تبصره 21- پیمانکار برتر پیمانکاری خواهد بود که کمترین قیمت تراز شده را در فرمول بند 11-5 کسب کرده باشد.

   11-5-1- کمیته توانسنجی فنی می بایست معیارها توانسنجی فنی را قبل از انتشار اسناد پیمان تعیین و در اسناد مربوطه به اطلاع پیمانکار برساند. همچنین کمیته فنی موظف است امتیازات فنی و ضریب تأثیر را قبل از بازگشایی پاکات تعیین نماید، بدیهی است هرگونه تغییر در امتیازات فنی و ضریب تاثیر بعد از بازگشایی پاکات جایز نخواهد بود و تخلف محسوب می شود.

   تبصره 22- در صورت وجود آیین نامه، شیوه نامه یا دستورالعمل مرتبط با توانسنجی فنی تأمین کنندگان شهرداری مشهد، معاونت مرتبط موظف است مراتب را به کمیته تایید صلاحیت ارسال نماید تا ضمن بررسی و تایید، ملاک عمل قرار گیرد.

    

   فصل چهارم :  ضوابط و مقررات مربوط به تأیید صلاحیت فنی فروشندگان کالا

   ماده 12 : ضوابط و مقررات مربوط به بررسی و تأیید صلاحیت فروشندگان کالا

    دسته بندی رشته ها در بخش فروشندگان کالا بر اساس دسته بندی نظام صنفی، انجمن و اتحادیه های صنفی در نظر گرفته شده است (مطابق پیوست شماره6).

   تبصره 1- تعریف و تطبیق رشته ها بر اساس تقسیم بندی نظام صنفی (پیوست شماره6) با تشخیص و تأیید کمیته تأیید صلاحیت می باشد.

   تبصره 2- در صورتی که فروشنده عضو چندین صنف مختلف باشد می تواند با تمامی آنها ثبت نام نماید و به ازاء هر کدام، تأیید صلاحیت جداگانه ای انجام خواهد پذیرفت.

   12-1- معیارهای ارزیابی و نحوه اختصاص امتیاز صلاحیت در کلیه رشته های مربوط به فروشندگان کالا مطابق جدول زیر می باشد.

   12-1-1- شاخص های موثر در امتیاز مجوز فعالیت مطابق جدول زیر می باشد:

   تبصره 3-  دارار بودن جواز کسب (مجوز فعالیت) برای اشخاص حقیقی، و علاوه برآن برای اشخاص حقوقی، دارابودن گواهی ثبت شرکت ها در موضوع مربوطه الزامی است.

   تبصره 4- داشتن مجوز پروانه ساخت و بهره برداری جهت کارخانجات و واحدهای تولیدی الزامی است.

   12-1-2- برای معیار حسن سابقه در شهرداری مشهد، به ازای هر رضایت نامه با امتیاز بالای 70 ، در رشته و زمینه مرتبط با شهرداری، یک امتیاز و حداکثر امتیاز این بند 6 خواهد بود.

   تبصره 5- رضایت نامه می بایست در سربرگ شهرداری مشهد و با امضاء بالاترین مقام اجرایی، ثبت دبیرخانه آن واحد اجرایی گردد و به تأیید معاونت تخصصی برسد (مطابق پیوست شماره7).

   12-1-3- ملاک بومی بودن، مجوز تولید یا اساسنامه، آگهی تغییرات شرکت ازاداره ثبت شرکت های خراسان رضوی ملاک عمل می باشد.

   12-1-4- معیار خدمات پس از فروش مطابق موارد زیر امتیازدهی می گردد:

   الف- گواهی تضمین کیفیت کالا که طی سربرگ انجمن صنفی به شهرداری مکاتبه و کیفیت کالای عرضه شده و یا تعویض کالای معیوب گواهی گردد و حداکثر امتیاز این بند 17 امتیاز خواهد بود.

    ب- گواهی خدمات پشتیبانی که طی سربرگ انجمن صنفی به شهرداری مکاتبه و پشتیبانی کالای عرضه شده گواهی گردد و حداکثر امتیاز این بند 17 خواهد بود.

   12-2- سطح بندی فروشندگان بر اساس امتیاز کسب شده

        ارجاع کار به فروشندگان مطابق امتیازدهی و براساس سطح بندی شهرداری به شرح ذیل انجام می گردد:

   امتیاز

   سطح

   100-91

   1

   90-81

   2

   80-71

   3

   70-61

   4

   60-51

   5

   50-41

   6

   40-21

   7

   20-0

   8

        در هر پیمان خرید، واحد اجرایی مربوطه بر اساس معیارهای تأیید صلاحیت و شناخت کافی نیروهای متخصص خود، حداقل سطح مورد نیاز متناسب با امتیاز مورد نظر جهت ارجاع کار به فروشندگان در آن پیمان خاص را مشخص می نماید.

    

    

    

   فصل پنجم : ارجاع کار

   ماده 13 : ارجاع کار

   ارجاع کار به تأمین کنندگان کالا و خدمات براساس و مطابق قوانین شهرداری ها، آیین نامه مالی شهرداری، مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، این شیوه نامه و با رعایت مواد ذیل معتبر خواهد بود.

   13-1- تأمین‌ منابع‌ مالی‌ پروژه (اخذ مجوز ارجاع کار)

   13-1-1- ثبت مجوز درخواست ارجاع کار در سامانه متمرکز و مرتبط با در نظر گرفتن ویژگی های لازم ضروری است.

   13-2- انجام‌ معامله‌ به‌ هر طریق‌ در کلیه انواع معاملات (مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه محدود، ترک تشریفات و استعلامی و...) مشروط‌ بر آن‌ است‌ که‌ دستگاه اجرایی به‌ نحو مقتضی‌ نسبت‌ به‌ پیش‌بینی‌ منابع‌ مالی‌ معامله‌ مطابق برآورد اولیه در مدت قرارداد اقدام نموده و مراتب‌ در اسناد مرتبط‌ قید شده‌ باشد.

   تبصره 1- برآورد پروژه می بایست طبق فهرست بهای مرتبط (کشوری یا بومی شهرداری) در سامانه متمرکز به صورت الکترونیک و مطابق فرمت واحد وارد گردد.

   13-3- موضوع‌ پیش‌بینی‌ منابع‌ مالی‌ و نحوه‌ ضمان‌ تأخیر تعهدات‌ برای‌ انجام‌ معامله‌ باید به‌ صراحت‌ در شرایط‌ و اسناد مناقصه‌ از سوی‌ واحد اجرایی ذکر و تعهد شود.

   13-4- ارجاع کار به هر مشاور، پیمانکار و فروشنده با توجه به ظرفیت خالی نامبردگان که توسط دبیر خانه کمیته اعلام می شود خواهد بود.

   13-5- دبیرخانه با توجه به ظرفیت خالی هر یک از تأمین گنندگان در سیستم معاونت راهبردی ریاست جمهوری و با توجه به کارهای واگذار شده در شهرداری که در سیستم ثبت قراردادهای شهرداری ثبت شده است ظرفیت خالی مشاور، پیمانکار و تأمین کنندگان را به معاونت های اجرایی، مناطق، سازمان ها و شرکت های تابعه و دیگر واحدهای اجرایی شهرداری اعلام می نماید.

   13-6- هر قرارداد زمانی نافذ و قابل اجراست که قبل از انعقاد قرارداد تایید ظرفیت خالی پیمانکار مربوطه از دبیر خانه اخذ شده باشد.

   13-7- سوابق هر قرارداد بلافاصله پس از امضا بایستی توسط واحد اجرایی مربوطه در سیستم امور قراردادهای شهرداری ثبت گردد.

   13-8- عدم ثبت سوابق قراردادها از جمله تغییرات قرارداد در سامانه مربوطه تخلف محسوب می گردد و در صورتیکه منجر به ارجاع کار بیش از ظر فیت به تأمین کننده شود، تخلف اداری محسوب شده و با شخص خاطی مطابق ضوابط رفتار خواهد شد.

   13-9- در هر پیمان، واحد اجرایی مربوطه بر اساس معیارهای تأیید صلاحیت و شناخت کافی نیروهای متخصص خود، حداقل سطح مورد نیاز متناسب با امتیاز مورد نظر جهت ارجاع کار به تأمین کنندگان در آن پیمان خاص را مشخص می نماید.

   13-10- ظرفیت مجاز و آزاد کاری مشاوران متناسب با رشته و رتبه درج شده در گواهینامه صلاحیت آنان از مراجع ذیصلاح سنجش خواهدشد.

   13-10-1- ظرفیت مجاز کاری مشاوران ویژه اشخاص حقوقی در کلیه رشته ها بر اساس بخش نامه ها و ابلاغات سالانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، فرمول های اعلامی مربوطه و نیز حد نصاب معاملات تعیین می گردد.

   13-10-2- ظرفیت مجاز کاری مشاوران حقوقی بدون گواهینامه صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نیز مشاوران حقیقی، از لحاظ تعداد کار مجاز "یک قرارداد" و از لحاظ سقف ریالی مبلغ "300.000.000" ریال تعیین می گردد که این مبلغ هرساله بر اساس نظر کمیته تأیید صلاحیت، توسط دبیرخانه بروز خواهد شد.

   تبصره 2- جدول ظرفیت مجاز کاری مشاوران ویژه اشخاص حقوقی مربوط به سال 95 در پیوست شماره4 آمده است که ارقام آن بصورت سالانه با توجه به نصاب معاملات متوسط و نظر کمیته تأیید صلاحیت، توسط دبیرخانه بروز خواهد شد.

   تبصره 3- افزایش و یا کاهش سقف و تعداد کار مجاز در فعالیت های خاص با پیشنهاد واحد اجرایی یا معاونت تخصصی و تأیید کمیته تأییدصلاحیت امکان پذیر خواهد بود.

   13-11- ظرفیت مجاز و آزاد کاری پیمانکاران متناسب با رشته و رتبه درج شده در گواهینامه صلاحیت آنان از مراجع ذیصلاح سنجش خواهدشد.

    13-11-1- ظرفیت مجازکاری پیمانکاران حقوقی و حقیقی در کلیه رشته ها بر اساس بخش نامه ها و ابلاغات سالانه مراجع ذیصلاح،     فرمول های اعلامی مربوطه و نیز حد نصاب معاملات، بصورت سالانه تعیین می گردد.

   تبصره 4- افزایش ویا کاهش سقف و تعداد کار مجاز در فعالیت های خاص با پیشنهاد واحداجرایی یا معاونت تخصصی و تأیید کمیته   امکان پذیر خواهد بود.

   13-11-2- ظرفیت مجاز کاری پیمانکاران حقوقی بدون گواهینامه صلاحیت از مراجع ذیصلاح که در بانک سامانه تأمین کنندگان ثبت نام نموده و تایید صلاحیت شده اند، ، از لحاظ تعداد کار مجاز "دو قرارداد" و از لحاظ سقف ریالی مبلغ "نصاب معاملات متوسط" تعیین می گردد.

   تبصره 5- جدول ظرفیت مجازکاری پیمانکاران ویژه اشخاص حقوقی وحقیقی مربوط به سال 95 در پیوست شماره5 آمده است که ارقام آن بصورت سالانه باتوجه به ضریب متوسط افزایش وزنی[1]، حداقل دستمزد روزانه کارگر[2] و نصاب معاملات، توسط دبیرخانه بروز خواهد شد.

   13-11-3- جهت ارجاع کار به پیمانکاران حقیقی لازم است گواهینامه صلاحیت معتبر از مراجع ذیصلاح در رشته های بند 10-1 ارایه گردد؛ مگر در موارد خاص که کمیته بررسی و تأیید نماید. پیمانکاران حقیقی بدون گواهینامه صلاحیت از مراجع ذیصلاح، با تشخیص و تأیید کمیته، درکارهای خاص و با ظرفیت محدود (مطابق تشخیص کمیته متناسب با موضوع پیمان) می توانند با شهرداری همکاری داشته باشند.

   فصل ششم : ضوابط و اصول انضباطی

   ماده 14: بررسی دعاوی حین اجرا

    14-1- درخصوص رسیدگی به دعاوی پیمان و اختلافات حوزه های اجرایی با تأمین کنندگان در حین اجرای کار، موضوعات مربوطه می بایست در کمیته ای به نام فسخ و خاتمه، متشکل از مدیران و کارشناسان شهرداری مشهد با شرح وظایف تعریف شده در ذیل و براساس شرایط عمومی پیمان و دیگر ضوابط، مقررات و قوانین تعیین شده، بررسی و تصمیم گیری شود.

   14-2- کمیته فسخ و خاتمه مسئولیت بررسی و ارائه راهکار به منظور رفع بحران اجرایی شناسایی شده در پرونده های ارجاعی و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه جهت جلوگیری از بروز مجدد آن در چارچوب مفاد این شیوه نامه را برعهده دارد که اهم وظایف آن به شرح زیر می باشد:

   14-2-1- بررسی درخصوص  پرونده های مورد تقاضای فسخ یا خاتمه و یا تعیین تکلیف از سوی حوزه های تابعه شهرداری

   14-2-2- داوری عادلانه و منصفانه در رابطه با دعاوی و اختلافات مابین حوزه اجرایی و تأمین کننده در حین اجرای کار

   14-2-3- صدور رای مقتضی در رابطه با پرونده ارجاعی به کمیته پس از بررسی مدارک و مستندات و اظهارات نمایندگان حوزه اجرایی وتأمین کننده

   14-2-4- مستند سازی پرونده های ارجاعی جهت قابلیت ردیابی  و تکرار جهت ارزیابی، بازنگری و اقدام اصلاحی در راستای بهبود فرآیندها و ساختارها بعنوان یک فعالیت ارزش افزا

   14-2-5- تصمیم گیری در خصوص میزان محرومیت تأمین کننده در صورت فسخ پیمان و اعلام رأی صادره به دبیرخانه کمیته تأیید صلاحیت جهت اقدام مقتضی

   14-3- کمیته فسخ و خاتمه پیمانها با حضور حداقل سه عضو اصلی ذیل الاشاره تشکیل و رسمیت خواهد داشت.

   -      مدیر برنامه و بودجه (عضو اصلی و رئیس)

   -      رئیس گروه کنترل پروژه، مشاوران و پیمانکاران معاونت برنامه ریزی و توسعه ( عضو اصلی و دبیر)

   -      رئیس اداره امور قراردادها و پیمانهای معاونت اداری و مالی (عضو اصلی)

   -      نماینده مدیریت حقوقی (عضو اصلی)

   -      نماینده معاونت تخصصی (عضو اصلی به فراخور موضوع جلسه)

   -      نماینده مدیریت بازرسی (عضو ناظر)

   -      نماینده مدیریت حراست (عضو ناظر)

   -      نماینده شورای اسلامی شهر مشهد (عضو ناظر)

   -      نماینده حوزه اجرایی (عضو مدعو)

   -      تأمین کننده (عضو مدعو)

   تبصره 1- ابلاغ اعضای کمیته توسط شهردار مشهد و برای مدت دو سال صادر می گردد.

   تبصره 2- اعضای ناظر و مدعو بدون حق رأی در جلسات کمیته فسخ و خاتمه شرکت می نمایند.

   14-3-1- درخواست تشکیل جلسه و طرح موضوع در کمیته فسخ و خاتمه توسط حوزه اجرایی (کارفرما در قرارداد) و یا معاونت بهره بردار آن پیمان به دبیرخانه کمیته فسخ و خاتمه طی مکاتبه ای ارسال خواهد شد.

   14-3-2- تصمیم گیری نهایی با اکثریت آرا اعضای اصلی دارای اعتبار است و در صورت تساوی آرا، تصمیم گیری نهایی با رئیس کمیته می‏باشد.

   14-3-3- درصورت درخواست فسخ از سوی کارفرما ضروری است مدیر عامل یا نماینده تام الاختیار تأمین کننده درجلسه کمیته فسخ و خاتمه برای ایراد دفاعیات حضور یابد. بدیهی است درصورت عدم حضور تأمین کننده و یا امتناع وی از حضور علیرغم ارسال دعوتنامه کتبی الصاق شده از سوی کارفرما به آخرین آدرس اعلام شده، هرگونه تصمیم گیری در جلسه کمیته فسخ و خاتمه بدون حضور تأمین کننده نیز لازم الاجرا خواهد بود.

   تبصره 3- درصورت درخواست خاتمه تصمیم با رئیس کمیته خواهد بود.

   14-3-4 حکم صادره از سوی کمیته فسخ و خاتمه برای طرفین (تأمین کننده و حوزه اجرایی) لازم الاجرا بوده و توسط واحد اجرایی ابلاغ می گردد.

   14-3-5 کمیته فسخ و خاتمه می تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به دیگر کمیته های مشابه در شهرداری تفویض نماید.

   14-3-6- رئیس کمیته فسخ و خاتمه مکلف است دستورالعمل اجرایی مربوط به کمیته فسخ و خاتمه را ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این شیوه نامه تدوین و با امضای شهردار مشهد ابلاغ نماید.

   ماده 15: تمهیدات انضباطی در صورت عدم رعایت مفاد این شیوه نامه

   15-1- کمیته فسخ و خاتمه براساس گزارشات و مدارک واصله مبنی بر تخلفات تأمین کنندگان و تقاضای تجدید نظر و کسر امتیاز توسط واحدهای اجرایی و نیز واحدهای نظارتی  شهرداری (مدیریت حراست، مدیریت بازرسی، مدیریت حقوقی، مدیریت عالیه نظارتی شورا، مدیریت حسابرسی، مدیریت مالی ، مدیریت برنامه و بودجه) اقدام می نماید :

   15-1-1- بررسی مدارک مبنی بر تخلفات صورت گرفته از سوی تأمین کننده

   15-1-2- تعیین مدت محرومیت تأمین کننده

   15-1-3- رسیدگی و تصمیم گیری در زمینه درخواست تجدید نظر در رای محرومیت

   تبصره1- درخواست تجدید نظر توسط واحد اجرایی یا واحدهای نظارتی، باید همراه با مدارک مستند، دال بر توجیه تجدیدنظر، در مدت محرومیت و یا لغو آن باشد.

   تبصره 2- حداکثر زمان رسیدگی به شکایات و درخواستهای واصله توسط کمیته فسخ و خاتمه دو ماه می باشد.

   15-2- در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات زیر، برحسب مورد، تأمین کننده  و مدیران آن شرایط احراز صلاحیت را از دست داده و از یک تا سه سال، بنا به تشخیص کمیته فسخ و خاتمه از همکاری با شهرداری مشهد محروم و یا تأیید صلاحیت آنان لغو می گردد و در لیست سیاه تأمین کنندگان قرار خواهد گرفت.

   15-2-1- ارائه اسناد غیر واقعی و جعلی

   15-2-2- از دست دادن شرایط احراز صلاحیت از مراجع ذیصلاح (ابطال یا تعلیق صلاحیت یا جواز کسب) و عدم اطلاع به موقع به دبیرخانه کمیته تأیید صلاحیت

   15-2-3- خروج فرد یا افراد امتیاز آور ازشرکت و عدم اطلاع به موقع به دبیرخانه کمیته تأیید صلاحیت

   15-2-4- صدور سابقه غیرواقعی برای افراد یا شرکت های دیگر

   15-2-5- ارائه هر گونه اطلاعات غیر واقعی به دبیرخانه کمیته تأیید صلاحیت

   15-3- اعمالی مانند تبانی، تهدید، رشوه و به کارگیری عوامل کارفرما به منظور گرفتن کار و یا اختلال در روند ارجاع کار ممنوع است. در صورت تشخیص کمیته فسخ و خاتمه در رابطه با هر یک از موارد یاد شده، علاوه بر مجازات های قانونی، گواهی نامه صلاحیت تأمین کننده متخلف، به مدت دو سال لغو می گردد و در لیست سیاه قرار خواهد گرفت.

   تبصره 3- واحد اجرایی موظف است در صورت مشاهده هرگونه تبانی، تهدید، رشوه و اخلال در روند ارجاع کار مراتب را به دبیرخانه کمیته تأیید صلاحیت بصورت کتبی اعلام  نموده و دبیرخانه موظف است موضوع را در کمیته فسخ و خاتمه جهت تصمیم گیری مطرح نماید.

   تبصره 4- واحد اجرایی موظف است تا هنگام صدور رأی کمیته، شرایط برون سپاری پیمان های موضوع بند 15-3 را به حالت تعلیق نگه دارد.

   15-4- در صورتیکه تأمین کننده اصلی (طرف قرارداد) کل موضوع پیمان را به تأمین کننده دیگر واگذار نماید صلاحیت وی به مدت دو سال لغو می گردد.

   15-5- تأمین کنندگانی که به استناد این شیوه نامه محروم می گردند موظف اند تعهدهای قراردادی در دست اجرای خود را بر اساس مفاد قرار داد منعقده و پیوست های آن (شرایط عمومی و خصوصی پیمان و غیره) انجام دهند و محرومیت آنها به هیچ وجه از تأمین کننده در قبال تعهد های قراردادها در دست اجرا، رفع مسئولیت نمی کند.

   15-6- انعقاد هر گونه قرارداد جدید، بعد از ابلاغ محرومیت با تأمین کننده خاطی ممنوع است.

   تبصره 5- چنانچه تأمین کنندگان در مدت یاد شده، نسبت به انعقاد قرارداد جدید درپروژه های شهرداری مشهد اقدام کنند، به دلیل نداشتن شرایط لازم، قرارداد منعقده باطل است. همچنین محرومیت وی به میزان همان مدت محرومیت اولیه تمدید خواهد شد (مدت محرومیت به دو برابر محرومیت اولیه افزایش خواهد یافت).

   تبصره 6- بدیهی است واحدهای اجرایی شهرداری مشهد موظف اند، قبل از انعقاد قرارداد، شرایط صلاحیت تأمین کننده را از سامانه     تأمین کنندگان استعلام نماید. در مورد خاطیان کمیته فسخ و خاتمه تصمیمات لازم را لحاظ خواهد نمود.

   15-7- تأمین کنندگانی که در مرحله توانسنجی فنی شرکت کرده و تعهدنامه شرکت در مناقصه را دریافت نموده اند، در صورت خودداری بیش از سه بار از تحویل پاکات قانونی، می‌بایست دلایل خود را مستند به مدارک و اسناد معتبر برای ‌بررسی به کمیته فنی ارسال کنند. ‌چنانکه کمیته امتناع از کار را ناشی از فقدان توان فنی و اجرایی، ورشکستگی، ‌قصور از وظایف حرفه ای و به طور کلی فقدان صلاحیت در ارجاع کار تشخیص دهد، صلاحیت تأمین کننده به مدت یک سال لغو خواهد شد و در لیست سیاه قرار خواهد گرفت.

   15-8- تأمین کننده می تواند یکبار به رأی کمیته فسخ و خاتمه طی مکاتبه رسمی اعتراض نماید و کمیته حداکثر طی دو ماه از تاریخ درخواست کتبی موظف است مراتب را مجددأ بررسی و اعلام نظر نماید.

   تبصره 7- کمیته فسخ و خاتمه می بایست برای لغو صلاحیت تأمین کننده از نماینده قانونی وی جهت ارائه دفاعیات دعوت بعمل آورد. بدیهی است عدم حضور غیر موجه نماینده قانونی تأمین کننده در جلسه، مانع تصمیم گیری نخواهد شد.

   تبصره 8- درصورتیکه صلاحیت تأمین کننده برای دو دوره از سوی کمیته فسخ و خاتمه لغو گردد، صلاحیت آن برای همیشه لغو خواهد شد.

   تبصره 9- تصمیمات کمیته فسخ و خاتمه چهت اجرا به دبیرخانه کمیته تأیید صلاحیت ابلاغ خواهد شد و هرگونه اصلاح و تغییر در رسیدگی به تخلفات ازطریق دبیرخانه کمیته تأیید صلاحیت بصورت مکتوب به ذینفعان ابلاغ می گردد.

    

   ماده 16: بازنگری و ارزیابی مجدد

    16-1- بازه زمانی اعتبار هر ارزیابی دو سال می باشد.

   تبصره 1- دبیرخانه کمیته تأییدصلاحیت موظف است دو ماه قبل از پایان مدت اعتبار دوره ارزیابی تامین کننده مراتب را طی ارسال پیامک و یا ایمیل به اطلاع تامین کننده برساند. همچنین تأمین کننده موظف است درخواست بررسی و ارزیابی مجدد خود را دو ماه قبل از پایان مهلت اعتبار ارزیابی در سامانه تأمین کنندگان ثبت نماید.

   16-2- بازنگری و ارزیابی مجدد تأمین کنندگان براساس گزارشات و مدارک واصله به منظور کاهش و افزایش امتیازات جهت ارتقاء یا تنزل و محرومیت تأمین کنندگان توسط دبیرخانه صورت می پذیرد.

   تبصره 2- از جمله مواردی که مشمول کسر یا تنزل امتیاز تأمین کننده می گردد می توان به کسر یا کاهش موارد امتیاز آور در معیارهای تأییدصلاحیت تعیین شده در این شیوه نامه، نتایج کمیته فسخ و خاتمه، گزارشات کنترل پروژه منوط به عدم انجام تعهدات تأمین کننده، اخطارهای صادره از سوی دستگاه اجرایی و حوزه تخصصی که به امضاء بالاترین مقام واحد اجرایی و معاونت تخصصی رسیده است و نیز گزارشات نظارت عالیه شورای محترم اسلامی شهر و مدیریت های حراست و بازرسی، اشاره نمود.

   تبصره 3- از جمله مواردی که مشمول افزایش یا ارتقای امتیاز تأمین کننده می گردد می توان به افزایش موارد امتیازآور در معیارهای تأییدصلاحیت تعیین شده در این شیوه نامه، انتخاب به عنوان تأمین کننده برتر و شایسته، گزارشات کنترل پروژه منوط به انجام مناسب تعهدات تأمین کننده، تشویق ها و رضایت نامه های صادره از سوی دستگاه اجرایی و حوزه تخصصی که به امضاء بالاترین مقام واحد اجرایی و معاونت تخصصی رسیده است و نیز گزارشات نظارت عالیه شورای محترم اسلامی شهر، اشاره نمود.

   تبصره 4- درخواست ارتقاء و تنزل یا محرومیت توسط تأمین کننده، واحد اجرایی ویا واحدهای نظارتی کتباً به دبیرخانه ارسال می گردد.

   تبصره 5- درخواست ارتقای امتیاز تأمین کننده زمانی قابل رسیدگی است که حداقل 6 ماه از تاریخ آخرین ارزیابی وی گذشته باشد.

   16-3- ظرفیت تأمین کنندگان برتر و شایسته، می تواند براساس تأیید کمیته تأیید صلاحیت در یک دوره ارزیابی تا دو برابر ظرفیت از نظر تعداد و مبلغ افزایش یابد.

   تبصره 6- چنانچه در دوره ارزیابی، تأمین کننده براساس دستورالعمل محرومیت های تأمین کنندگان، مستحق اعمال محدودیت یا محرومیت گردد، این افزایش برای بقیه دوره ارزیابی حذف خواهد شد.

   16-4- تصویر و یا اصل کلیه مدارک و مستندات موثر در کسر یا افزایش امتیاز تأمین کنندگان می بایست جهت اعمال و بررسی به دبیرخانه کمیته تأیید صلاحیت ارسال گردد.

   این شیوه نامه در 16 ماده و 10 پیوست تنظیم شده و در مورخ .../..../1395 به تصویب شورای اسلامی شهر مشهد رسیده است.

    

   پیوست شماره یک : گردش کار سامانه های مرتبط با تأمین کنندگان

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   پیوست شماره دو : گردش کار تایید صلاحیت تأمین کنندگان

    

    

    

    

    

    

    

    

   پیوست شماره 3: جداول مربوط به گروه، تخصص و اعم شرح خدمات مشاوران حقوقی

    

    

    

   پیوست شماره 4: جدول ظرفیت مجاز کاری مشاوران ویژه اشخاص حقوقی در کلیه رشته ها[3]

   توضیح :  ارقام جدول فوق بصورت سالانه با توجه به نصاب معاملات متوسط و نظر کمیته تأیید صلاحیت، توسط دبیرخانه بروز خواهد شد.

    

   پیوست شماره 5: جداول ظرفیت مجاز کاری پیمانکاران

   پیوست 5-1- جدول ظرفیت مجازکاری پیمانکاران ویژه اشخاص حقوقی در کلیه رشته ها  بجز رشته خدمات و انفورماتیک:

   توضیح - ارقام فوق بصورت سالانه با توجه به ضریب متوسط افزایش وزنی[4] و نصاب معاملات متوسط، توسط دبیرخانه بروز خواهد شد.

   پیوست 5-2- جدول ظرفیت مجاز کاری پیمانکاران ویژه  اشخاص حقوقی در رشته انفورماتیک:

   توضیح- ارقام فوق بصورت سالانه با توجه به نصاب معاملات کوچک و متوسط، توسط دبیرخانه بروز خواهد شد.

   پیوست5-3- جدول ظرفیت مجاز کاری پیمانکاران ویژه اشخاص حقوقی در رشته خدمات:

   توضیح 1- در زمینه حمل و نقل 40  درصد به مبالغ فوق اضافه می گردد.

   توضیح 2- ارقام فوق بصورت سالانه براساس حداقل دستمزد روزانه کارگر[5] و نصاب معاملات متوسط، توسط دبیرخانه به روز خواهد شد.

   پیوست 5-4- ظرفیت  مجازکاری پیمانکاران ویژه اشخاص حقیقی

   حداکثر حق الزحمه (ارقام به هزار ریال)

   تعداد کار

   پایه

   10.000.000

   2

   یک

   6.000.000

   2

   دو

   4.000.000

   2

   سه

   تبصره 16- برای رشته های آب، راه و ترابری حداکثر مبلغ ظرفیت 30 درصد بیش از سایر رشته ها است.

    تبصره 17- ارقام فوق بصورت سالانه با توجه به حد نصاب معاملات کوچک توسط دبیرخانه به روز خواهد شد.

    

    

    

    

    

    

    

    

   پیوست شماره 6: گروه و تخصص فروشندگان کالا (صنوف)

   ردیف

   عنوان

   ردیف

   عنوان

   1

   آهن آلات

   31

   لوازم ورزشی

   2

   ابزار فروشان

   32

   ماشین آلات کشاورزی

   3

   اشیاء قدیمی و صنایع دستی

   33

   ماشین کمپرسی و راهسازی

   4

   اغذیه فروشان و مواد غذایی

   34

   مسافربری

   5

   بارفروشان

   35

   مواد شیمیایی

   6

   بنکداران چای

   36

   مصنوعات نفت ، گاز و الکترونیک

   7

   بنکداران مواد غذایی

   37

   مواد اولیه کشاورزی و لوازم باغبانی

   8

   پارچه فروشان

   38

   موسسات توریستی و اتومبیل کرایه

   9

   پلاستیک و نایلون

   39

   موسسات حمل و نقل کالای شهری

   10

   تاکسی بار

   40

   میخ لولا و قفل

   11

   تالار پذیرایی

   41

   نمایشگاهها و فرشندگان اتومبیل

   12

   چرم و لوازم کفش

   42

   موسسات حمل و نقل برون شهری

   13

   چوب و تخته فیبر

   43

   باطری

   14

   خرازی و صنایع وابسته

   44

   تزیینات داخل ساختمان

   15

   خشکبار و آجیل فروشان

   45

   دارندگان اتوسرویس و توقفگاه

   16

   خوارو بار فروشان

   46

   درودگران و مبلسازان

   17

   دستگاههای صوتی و تصویری

   47

   در و پنجره آلومینیومی

   18

   رنگ فروشان

   48

   سنگبر و سنگتراش

   19

   ظروف بلور ، چینی و لوستر

   49

   سیمانکاران و موزائیک سازان

   20

   غلات و حبوبات

   50

   طلا و جواهر و نقره

   21

   فرش فروشان

   51

   قناد و شیرینی فروش

   22

   فرش ماشینی و موکت

   52

   لاستیک و روغن اتومبیل

   23

   فروشگاه های مواد پروتئینی و سوپر

   53

   ماشینهای اداری و رایانه

   24

   کاغذو مقوا

   54

   مصنوعات فلزی

   25

   گچ و آهک و مصالح ساختمانی

   55

   ناشران و کتابفروشان

   26

   لباس و پوشاک دوخته

   56

   نبات ، آبنبات ریزان - قند ریزان

   27

   لبنیات

   57

   نقاشان اتومبیل

   28

   لوازم بهداشتی و ساختمانی

   58

   نقاشان ساختمان

   29

   لوازم طبی و پزشکی

   60

   مبلمان شهری

   30

   لوازم یدکی اتومبیل و ماشین

   61

   خودرو سازان

    

    

    

    

    پیوست شماره 7: فرم رضایت نامه تأمین کنندگان

   پیوست شماره 8 : فرم خلاصه توانسنجی فنی

    

    

   پیوست شماره 9: امتیاز پیشنهادی ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز

    

   پیوست شماره 10: قوانین و مقررات مربوط به تأمین کنندگان

    

   ماده 22 قانون برنامه و بودجه کشور

   تشخیص صلاحیت و دسته بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان (مدیریت برنامه ریزی کشور) براساس آیین نامه مصوب هیات وزیران صورت خواهد گرفت . ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران روش تعیین برنده مناقصه براساس آیین نامه مصوب هیات وزیران توسط دستگاه اجرایی انجام می گیرد.

    

          تبصره 3 ماده 15 آیین نامه  مالی و معاملات شهرداری تهران سری به شهرداریهای مراکز استان ها و کلان شهرها

   "شهرداری پایتخت در مورد انتخاب مهندس مشاور و پیمانکار عملیات عمرانی مکلف به رعایت آیین نامه موضوع ماده 22 قانون برنامه و بودجه کشور می باشد که مطابق آن روش تعیین برنده مناقصه  براساس آیین نامه مصوب هیات وزیران توسط دستگاه  اجرایی انجام می گیرد."لذا در مورد مناقصات مربوط به عملیات عمرانی شهرداری ها، اجرای آیین نامه ها و بخش نامه های مربوطه الزامی است.

    

    

   اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

   رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.

    

   بند 3 مصوبه 84515/ت 34613ه 15/9/1384 هیات  محترم وزیران و تبصره آن

   بند 3 : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های کار و امور اجتماعی ، امور اقتصادی و دارایی و رفاه و تأمیناجتماعی و سایر دستگاههای ذیربط در مورد کارگران شرکتهایی که در طبخ و توزیع غذا، امور حمل و نقل ، خدمات فضای سبز ، تعمیر و نگهداری ساختمان ، تأسیسات و سایر خدمات عمومی انجام وظیفه می نمایند، نسبت به ساماندهی و تنظیم نمونه قراردادهای پیمانکاری انجام کار دستگاههای دولتی در قالب تصویب نامه شماره 39329ت29509 ه مورخ 5/9/1391 براساس نوع فعالیت ، حجم کار ، قیمت هرواحد کار و قیمت کل کار شامل هزینه های پرسنلی ، مواد مصرفی و تجهیزات ، سهم و هزینه مدیریت از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید.

   تبصره: دستگاههای اجرایی، شهرداریها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند فعالیت موضوع این بند را به شرکتهای خدماتی دارای رتبه بندی و طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعی واگذار نمایند.

       [1] ضریب متوسط افزایش وزنی هرساله براساس شاخص های تعدیل سالانه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ می گردد.

   [2] حداقل دستمزد روزانه کارگر هرساله توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می گردد.

    

   [3] در این جدول به علت خلاصه سازی تخصص های ذیل یک گروه که دارای ظرفیت یکسان هستند، به نام سایر تخصص ها ویا تمام تخصص ها ذکر شده است. توضیحات تکمیلی در پیوست شماره 3 این آیین نامه بیان شده است.

    

   [4] ضریب متوسط افزایش وزنی هرساله براساس شاخص های تعدیل سالانه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ می گردد.

    

   [5] حداقل دستمزد روزانه کارگر هرساله توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می گردد.

    

   تعداد بازدید :702
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
 • سایت های مرتبط
 • مجموع بازدیدها : 276,127
  تعداد بازدید امروز : 8
  تعداد بازدید هفته : 326
  تعداد کاربران آنلاین : 0
  آخرین به روزرسانی : 10:00  1398/11/13
 • ارتباط باما
  آدرس :مشهد-شهرداری مرکز-ساختمان توسعه-طبقه چهارم-مدیریت برنامه و بودجه
  تلفن :051-32244303
  فاکس :051-32244207
  رایانامه :
 • تامین و به روزرسانی محتوا: مدیریت برنامه و بودجه
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد